Aanmelden
Maakt of distribueert u bioscoopfilms, dvd's, televisieprogramma's en/ of video on demand? Dan kunt ook u zich aansluiten bij Kijkwijzer. U kunt na aansluiting zelf uw producties met behulp van het Kijkwijzer systeem voorzien van begrijpelijke en betrouwbare inhoudsinformatie. Voordat u Kijkwijzer kunt gaan gebruiken raden wij u aan de reglementen en statuten door te nemen en vervolgens uw organisatie aan te melden. 

De stappen tot aansluiting bij het NICAM en het gebruik van Kijkwijzer zijn als volgt: 

1. Vul het contactformulier in
Voordat we verder kunnen met het opstellen van een aansluitingsverklaring, willen we graag weten wie u bent. Klik op de aanmeldknop voor het aanmeldformulier.
 

2. Onderteken de aansluitingsverklaring 
Naar aanleiding van de geleverde gegevens stellen wij een aansluitingsverklaring op welke u ondertekend terug dient te sturen. 
Contributie

De financiering van het NICAM is verdeeld op basis van een 50- 50 afspraak tussen overheid en audiovisuele media. De hoogte van elke bijdrage wordt bepaald aan de hand van het aantal producties dat per jaar uitgebracht wordt door het totaal aantal organisaties. Het NICAM stelt ieder jaar opnieuw de contributie vast aan de hand van de begroting.

De bedragen:
Een bedrag per aangesloten bedrijf            €400,-
Een bedrag per classificatie                        €46,-

Wanneer uw organisatie is aangesloten bij een brancheorganisatie kunnen er aangepaste tarieven gelden. 

Brengt u slechts incidenteel een productie uit? Dan kunnen wij u tegen een vergoeding ook helpen met het classificeren. U hoeft zich in dat geval niet aan te sluiten. Incidentele classificaties kunt u hier aanmelden.