Bestuur
Het bestuur van het NICAM bestaat uit vertegenwoordigers van de publieke en commerciële omroepen, filmdistributeurs en bioscoopexploitanten, dvddistributeurs, videotheken en detaillisten. 

In 2019 was de bestuurssamenstelling als volgt:
 
- Dhr. B van der Ham (onafhankelijk voorzitter)
- Mw. Fiona Arens (NPO)
- Mw. mr. F.J.V. Falke (VCO)
- Dhr. A. de Jong (NVPI)
- Dhr. A. Kramer, vice-voorzitter (VCO)
- Dhr. G.E.H. Nolthenius, secretaris (NVBF)
- Dhr. T. Schippers (NPO)
- Dhr. M. de Wilde, penningmeester (NVER) 
- Dhr. H. Hoogendoorn (NVPI) toehoorder