Bestuur
Organisatie Wetgeving Aanmelden Bestuur
Het bestuur van het NICAM bestaat uit vertegenwoordigers van de publieke en commerciële omroepen, filmdistributeurs en bioscoopexploitanten, dvddistributeurs, videotheken en detaillisten. 

In 2019 was de bestuurssamenstelling als volgt:
 
- Dhr. B van der Ham (onafhankelijk voorzitter)
- Mw. Fiona Arens (NPO)
- Mw. mr. F.J.V. Falke (VCO)
- Dhr. A. de Jong (NVPI)
- Dhr. A. Kramer, vice-voorzitter (VCO)
- Dhr. G.E.H. Nolthenius, secretaris (NVBF)
- Dhr. T. Schippers (NPO)
- Dhr. M. de Wilde, penningmeester (NVER) 
- Dhr. H. Hoogendoorn (NVPI) toehoorder
 
 


Inhoudsopgave:
OrganisatieWetgevingAanmeldenBestuur