Bestuur
Organisatie Wetgeving Aanmelden Bestuur
Het bestuur van het NICAM bestaat uit vertegenwoordigers van de publieke en commerciële omroepen, filmdistributeurs en bioscoopexploitanten, dvddistributeurs, videotheken en detaillisten. 

In 2017 was de bestuurssamenstelling als volgt:
- Dhr. B van der Ham (onafhankelijk voorzitter)
- Dhr. J.G. Bruijnen (FDN en NVPI) 
- Mw. mr. F.J.V. Falke (VCO)
- Mw. Y.E.A.M de Haan, penningmeester (NPO)
- Dhr. H. Hoogendoorn, secretaris (NVPI) lid tot 1 september 2017
- Dhr. A. Kramer, vice-voorzitter (VCO) lid met ingang van 26 februari 2016
- Dhr. G.E.H. Nolthenius (NVBF)
- Dhr. dr. S.F. Pennekamp (NPO)
- Dhr. M. de Wilde (NVER) 
 


Inhoudsopgave:
OrganisatieWetgevingAanmeldenBestuur