Actueel

Commissariaat voor de Media: Kijkwijzer geeft goed voorbeeld in Europa

Hilversum, 27 juli 2016

In zijn jaarlijkse rapportage aan staatssecretaris Dekker van OCW over de kwaliteitscontrole door het NICAM concludeert het Commissariaat voor de Media dat het NICAM in 2015 wederom zorgvuldig heeft gewaakt over de betrouwbaarheid van Kijkwijzer.  

Het Commissariaat voor de Media houdt onafhankelijk toezicht op de manier waarop NICAM zijn taken uitoefent. Het Commissariaat let daarbij op de kwaliteitscontrole van het NICAM en op de betrouwbaarheid van de gebruikte classificaties. Jaarlijks rapporteert het Commissariaat over zijn bevindingen aan het ministerie van OCW.

De bekendheid en het gebruik van Kijkwijzer zijn in 2015 onverminderd hoog. Ook het vertrouwen in Kijkwijzer is hoog: negen op de tien ouders noemt de leeftijdsadviezen betrouwbaar. Meer dan acht op de tien ouders vindt de toelichtende pictogrammen bovendien zinvol.

Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders voor onder andere geweld, seks en grof taalgebruik in programma’s. Het voorstel tot herziening van de Europese mediarichtlijn (Audiovisual Media Services Directive) is gericht op betere bescherming van minderjarigen. Het Commissariaat voor de Media vindt Kijkwijzer hiervan een goed voorbeeld.

In 2015 heeft het NICAM op verzoek van het Commissariaat ook gekeken naar het gebruik van de Kijkwijzer-pictogrammen bij ‘on demand’ programma’s. Het Commissariaat ziet hier mogelijkheden voor verbetering en beveelt het NICAM aan om volgend jaar bredere aandacht te besteden aan de controle van Kijkwijzer bij ‘on demand kijken’. 

Voor meer informatie zie de website van het Commissariaat voor de Media.

terug naar nieuwsoverzicht