Klachtenprocedure

Escobar: Paradise Lost


23-01-2019

Mogelijk schadelijk tot 16 jaar Geweld Grof taalgebruik


Naar aanleiding van een klacht heeft het bureau van het NICAM de film bekeken. Het bureau is van mening dat in de film onder meer indringend geweld voorkomt alsmede ernstige verwondingen als gevolg van geweld.  Op basis hiervan heeft het bureau de distributeur geadviseerd de classificatie aan te passen van 12 jaar vanwege geweld en angst naar 16 jaar vanwege naar vanwege geweld. De distributeur heeft aan dit verzoek gevolg gegeven en de classificatie aangepast.Terug naar overzicht