Klachtenprocedure

Hold on we're going home (muziekclip)


17-07-2019

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar Angst Geweld


Naar aanleiding van een klacht heeft het bureau van het NICAM de muziekclip bekeken. De clip is geclassificeerd op 12 jaar vanwege geweld en angst. Wat betekent dat de clip niet voor 20:00 uur uitgezonden had mogen worden. Het NICAM heeft de omroep geadviseerd de muziekclip voortaan alleen tussen 20.00 uur en 22.00 uur uit te zenden. De omroep heeft aan dit verzoek gevolg gegeven en het uitzendtijdstip aangepast.Terug naar overzicht