Klachtuitspraak "Taran en de Toverketel"

Taran en de Toverketel

De klacht richt zich op de video/DVD ‘Taran en de Toverketel’ die niet door beklaagde is geclassificeerd. Op de inlay van de video en DVD staat als leeftijdsclassificatie Alle Leeftijden (AL).
Klager voert aan dat je bij Disney geen film noir verwacht. Volgens klager zijn horror, griezel, angst en schokelementen meer dan sterk vertegenwoordigd in deze film. Het verbaast klager dat de film de classificatie AL heeft gekregen en niet MG6.
Beklaagde heeft geen verweer gevoerd.
De Klachtencommissie heeft coderingsformulier 1.2 zelf toegepast en is tot de volgende conclusie gekomen.
Vraag 1.1.2 (Is het product een andersoortige tekenfilm of animatie?) dient bevestigend beantwoord te worden.
Met betrekking tot de inhoudscategorie geweld dienen vraag 2.2.2 (Is er sprake van fysiek lijf-aan-lijf geweld?), vraag 2.2.3 (Hoe vaak komt geweld met vuur-, slag- of steekwapens voor?), vraag 2.2.6 (Is er sprake van geweld tegen criminelen (="geweld" van goeden tegen slechten)?) en vraag 2.3.1 (Zitten er geweldsacties in die door mensen uitvoerbaar zijn?) positief beantwoord te worden. Dit leidt tot de classificatie 6 ten aanzien van geweld.
Ten aanzien van de inhoudscategorie angst dienen vraag 3.1.1 (Komen er fantasiewezens voor die zich dreigend gedragen of er dreigend uitzien?), vraag 3.1.2 (Hoe vaak komen dieren die zich dreigend gedragen voor?), vraag 3.1.4 (Hoe vaak komt fysiek geweld tegen dieren voor?), vraag 3.1.5 (Is er sprake van fysiek geweld tegen kinderen?) en vraag 3.1.7 (Zijn er geweldsacties van levende wezens (mensen, dieren, monsters) waarbij mensen of dieren zichtbaar het slachtoffer zijn?) positief beantwoord te worden. De angstwekkende situaties spelen zich echter niet af in een alledaagse omgeving, waardoor vraag 3.4.1 met ‘nooit’ beantwoord moet worden. Deze wijze van beantwoorden leidt tot de leeftijdsclassificatie 6 op basis van angst. De overige inhoudscategorieën zijn op de film niet van toepassing.
Verder merkt de Klachtencommissie op dat de leeftijdsclassificatie MG6, wat stond voor meekijken gewenst bij kinderen tot 6 jaar, met ingang van het jaar 2003 is vervangen door 6, wat staat voor ‘mogelijk schadelijk voor kinderen tot 6 jaar.

De uitspraak van de Klachtencommissie op 5 april 2004: de Klachtencommissie acht de klacht gegrond. De correcte classificatie van de film is 6 op basis van geweld. Beklaagde krijgt een boete van € 3000,- opgelegd. Bij het bepalen van dit bedrag is rekening gehouden met eerdere uitspraken van de Klachtencommissie tegen beklaagde. Verder dient beklaagde binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak de door de Klachtencommissie gegeven classificatie zelf alsnog door middel van het invullen van het classificatieformulier in te voeren in de database van het NICAM. Tevens dient beklaagde bij de eerstvolgende release van ‘Taran en de Toverketel’ op video en/of DVD alle maatregelen te nemen om de onjuiste classificatie ongedaan te maken.


Terug naar overzicht