NICAM jaarverslag
2013Vrijwel alle ouders met opgroeiende kinderen vinden Kijkwijzer een zinvol informatiesysteem voor het kiezen van films en televisieprogramma’s voor hun kinderen. En negen van de tien ouders geven aan gebruik te maken van Kijkwijzer. Een even groot aantal acht de leeftijdsadviezen van Kijkwijzer betrouwbaar. Dit zijn de belangrijkste resultaten van een onderzoek dat recent is uitgevoerd door Intomart GfK.

Dat Kijkwijzer ook nu in het snel veranderende medialandschap een gewaardeerd hulpmiddel is voor ouders is belangrijk voor de omroepen, distributeurs, bioscopen en retail. Zij zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor (de uitvoering van) het systeem. In de focus op nieuwe mediaontwikkelingen wordt soms over het hoofd gezien dat televisie en bioscoop nog steeds uitermate populair zijn. Ook nu, in het tijdperk waarin iedereen altijd online kan zijn. De tijd die aan televisie kijken besteed wordt en het bioscoopbezoek staan anno 2013 op recordhoogtes.
Kijkwijzer is een dynamisch systeem. Samen met codeurs en Wetenschapscommissie is de vragenlijst aangepast om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk van nu. Het afgelopen jaar is de Kijkwijzer College in gebruik genomen: het geheel vernieuwde trainings-programma voor codeurs.

Daarnaast is een proef met het bemiddelen bij klachten van start gegaan. De proef heeft tot doel een eventuele foutieve classificatie snel en zonder uitgebreide procedure te corrigeren, en zo de kwaliteit van Kijkwijzer als informatiesysteem te bevorderen.

En dan is er de razendsnelle online ontwikkeling, die een sneltreinvaart kreeg met de introductie van de eerste i-Pad en smartphones, nog maar enkele jaren geleden. Zelfs kleine kinderen zoeken al swipend hun weg op YouTube. Apps zijn in enorme hoeveelheden beschikbaar en erg populair. Deze digitale revolutie, want dat is het, roept nieuwe vragen op over de bescherming van kinderen tegen mogelijk schadelijk audiovisueel media-aanbod. Kijkwijzer en PEGI staan voor de intrigerende vraag of zij moeten en kunnen bijdragen aan de bescherming van kinderen in het digitale tijdperk. L'histoire se répète! Want eind jaren negentig van de vorige eeuw leidde het toen sterk gegroeide analoge media-aanbod tot de oprichting van het NICAM. En de creatie van Kijkwijzer en PEGI.Tineke Lodders

Bestuursvoorzitter

Wim Bekkers

Directeur


Missie:

Informeren over mogelijk schadelijke aspecten van beeldmateriaal.


Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Kijkwijzer doet dat ten eerste met het geven van een leeftijdsaanduiding:Daarnaast zijn er de pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholmisbruik en grof taalgebruik.
Het classificeren van audiovisuele producties gebeurt door de aanbieders zelf. De omroepen en distributeurs hebben daarvoor codeurs in dienst; in totaal zijn er ruim 300 codeurs actief. Zij worden door het NICAM getraind en opgeleid. Via een speciale internetsite geven zij antwoord op een uitgebreide vragenlijst over de inhoud van een productie. Het Kijkwijzer systeem bepaalt op basis van die antwoorden de uiteindelijke classificatie, die vervolgens ook in een centrale database wordt opgenomen.


Classificaties:
In 2013 zijn er in totaal 245 klachten ingediend. Dit zijn er achttien meer dan in 2012. Het gemiddelde aantal klachten per maand ligt op twintig. November is een uitschieter: in deze maand zijn er 36 klachten ingediend.

Nieuwe klachtenprocedure


Sinds 1 mei 2013 is een nieuwe klachtenregeling in werking getreden voor een proefperiode van een jaar. Klachten worden daarbij eerst behandeld door het NICAM. Indien het bureau van mening is dat er sprake is van een overtreding van de Kijkwijzerregels dan neemt zij contact op met de omroep, film- of dvd distributeur, met het verzoek de classificatie aan te passen en in geval van televisie de productie op een ander tijdstip uit te zenden.

Het bureau heeft in 2013 in negen gevallen contact opgenomen met de aangeslotene met het verzoek een classificatie aan te passen en in het geval van televisie de productie op een ander tijdstip uit te zenden. In alle gevallen heeft bemiddeling succes gehad en is de classificatie of het uitzendtijdstip (in het geval van een serie of promo) binnen de geldende termijn van drie werkdagen aangepast. De klachtencommissie (KC) hoefde slechts twee klachten te behandelen.


Effect:

Behandelde klachten
278.932 unieke bezoekers

In 2013 hebben we 413.200 bezoeken op www.kijkwijzer.nl gehad waarvan 278.932 unieke bezoekers. Ze bezochten 1.011.747 pagina's.
19.476 unieke bezoekers

Daarnaast hebben we 28486 bezoekers op de mobiele site gehad. 19.476 unieke bezoekers, goed voor 68903 pagina weergaven.

In maart 2012 liep het 3-jarige convenant “Naar een betere bescherming van minderjarigen tegen schadelijk beeldmateriaal” af. Het convenant werd afgesloten tussen de toenmalige minister van Justitie en de bioscoop-, winkel- en bibliotheekbranches Doel van het convenant was de naleving van artikel 240a Wetboek van Strafrecht op een significant hoger niveau te brengen. Dit wetsartikel zegt dat het verboden is om audiovisuele producten te verstrekken aan kinderen die jonger zijn dan de leeftijdsgrens van het product. Nu de projectfase voorbij is, worden veel werkzaamheden van buro240a voortgezet, zij het met een kleinere bezetting.


E-learning

Op 31 december 2013 hebben 31956 cursisten de training van Buro240a gevolgd. De training is een online e-learningprogramma dat cursisten bekend maakt met de regels voor het verkopen, verhuren en uitlenen van films en games. In 2013 hebben 3625 mensen een training gevolgd.


Aantal cursisten:In september 2013 is in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie een brief gestuurd naar alle scholen in het voortgezet onderwijs. In de brief wordt uitgelegd dat ook scholen te maken hebben met regelgeving als zij films vertonen aan leerlingen.

Het NICAM beheert en geeft uitvoering aan PEGI, het Europese classificatiesysteem voor games. PEGI is gebaseerd op het Nederlandse Kijkwijzer en informeert ouders over de mogelijke schadelijkheid van een spel met het oog op de bescherming van minderjarigen. De afkorting PEGI staat voor Pan European Game Information. Het systeem is in 2003 opgezet door de belangrijkste internationale gameplatformhouders en -distributeurs.

Classificaties:

Reacties en klachten

In 2013 ontving PEGI in totaal 1151 vragen en opmerkingen van consumenten uit heel Europa. De reacties bestonden voor een belangrijk deel uit informatieaanvragen (42%) en vragen over leeftijdsclassificaties (11%). Daarnaast ontving PEGI, evenals in andere jaren, veel technische vragen (17%) over games. De consument wordt in deze gevallen doorverwezen naar de producent van de spellen. In 2013 zijn er vier klachten behandeld door de Klachtencommissie van PEGI. Hiervan was een klacht afkomstig van een consument en in drie gevallen betrof het een beroep van een uitgever, voorafgaand aan een release.


PEGI E-learning


In 2013 is de nieuwe PEGI E-learning Pro ontwikkeld (zie video) en de PEGI basic module is gelanceerd. De e-learning is een tool die het classificatieproces uitlegt en is bedoeld voor zowel bestaande als nieuwe codeurs. Deze nieuwe trainingsopzet is met enthousiasme ontvangen. Daarnaast is ook een module ontwikkeld over de PEGI Guidelines. Deze module gaat vooral in op logo plaatsing en gebruik van de PEGI logo’s op websites, advertenties, etc.
Tot volgend jaar