Meer info
Kennis Mediagebruik Invloeden Tips Meer infoHier kunt u meer literatuur en websites vinden over Kind en Media voor meer informatie:
  
Literatuur:

Baeten, M. (1996), Televisie, kinderen en ouders. Stichting Jeugdinformatie Nederland, Utrecht.

Brink, A. van den, (red) (2000), Waar kijken ze naar? Baby’s en peuters. Uitgeverij Zwijsen Algemeen, Tilburg.

Brink, A. van den, (red) (2000), Waar kijken ze naar? Kleuters. Uitgeverij Zwijsen Algemeen, Tilburg.

Nikken, P. (2002), Kind en Media: Weet wat ze zien . Boom, Amsterdam.

Rijkse, C. (1998), Computerspel, kinderspel? Stichting Jeugdinformatie Nederland, Utrecht.

Valkenburg, P. (1997), Vierkante ogen: Opgroeien met tv en pc. Balans, Amsterdam.

Valkenburg, P. (2002), Beeldschermkinderen: Theorieën over kind en media. Boom, Amsterdam.
Download PDF: Beeldschermkinderen

Websites:

www.nji.nl/mediaopvoeding (over jeugd en mediaopvoeding)

www.mediaopvoeding.nl (vraagbaak over media en mediagebruik)

www.ccam-ascor.nl (wetenschappelijke onderzoek naar kinderen, adolescenten en media)

www.ouders.nl (vragen en tips van en voor ouders)

www.mijnkindonline.nl (kenniscentrum jeugd en (digitale) media)

www.mediawijzer.net (netwerkorganisatie voor mediawijsheid)


 Inhoudsopgave:
KennisMediagebruikInvloedenTipsMeer info