Organisatie
Organisatie Wetgeving Aanmelden Bestuur

Het NICAM


Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media is opgericht door de Nederlandse audiovisuele branches met medewerking van de overheid. Het NICAM is een maatschappelijk bewogen organisatie met de volgende statutaire missie:

Het bevorderen dat audiovisuele producten door de audiovisuele branche zelf door middel van classificeren worden voorzien van informatie over hun mogelijke schadelijkheid voor jeugdigen. Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Onze visie is dat audiovisuele content voorzien moet zijn van inhoudsinformatie zodat kinderen niet geconfronteerd worden met schadelijke beelden. Dit doet het NICAM door middel van unieke classificatie systemen die dagelijks en overal zichtbaar zijn: PEGI, Kijkwijzer, YouRateIt en IARC. NICAM verenigt alle audiovisuele branches in één systeem. Het NICAM wordt door de Europese Commissie gezien als best practice. 

Zelfregulering
Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media wordt breed gedragen door de audiovisuele sector en is verantwoordelijk voor de coördinatie van Kijkwijzer. Zo'n 1000 bedrijven en organisaties zijn direct of via hun brancheorganisaties bij het NICAM aangesloten. Het bestuur van het NICAM bestaat uit vertegenwoordigers van de publieke en commerciële omroepen, filmdistributeurs en bioscoopexploitanten, dvddistributeurs, videotheken en detaillisten. Onafhankelijk bestuursvoorzitter is de heer Boris van der Ham.
 
Adviescommissie
Een Adviescommissie staat het NICAM bij in haar taken. De leden van de Adviescommissie zijn deskundigen op het gebied van media, jeugd, onderwijs en welzijn, vertegenwoordigers van ouderorganisaties en overige maatschappelijke organisaties en van ondernemingen die participeren in het NICAM. De feitelijke uitvoering van Kijkwijzer ligt in handen van de audiovisuele instellingen en ondernemingen.
 
Controle op uitvoering
De overheid ziet er nauwlettend op toe dat de zelfregulerende maatregelen ook daadwerkelijk worden nageleefd. Dit toezicht is gedelegeerd aan het Commissariaat voor de Media, dat periodiek het functioneren van de zelfregulering onderzoekt en evalueert. Ook het NICAM zelf verricht kwaliteitsonderzoek naar naleving van de regels. Tevens peilt zij regelmatig de perceptie en het gebruik van Kijkwijzer bij de consument.


Inhoudsopgave:
OrganisatieWetgevingAanmeldenBestuur