Klachtenprocedure

Shazam!


15-04-2019

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar Angst Geweld Grof taalgebruik


De classificatie van de film was oorspronkelijk 9 jaar vanwege angst met grof taalgebruik. Naar aanleiding van een klacht hebben we de film bekeken. We zijn van mening dat in de film indringend geweld en ernstige verwondingen voorkomen, naast de elementen die al door de distributeur waren aangegeven, zoals griezeleffecten, zeer angstige mensen en geweld tegen kinderen. Dit leidt bij Kijkwijzer tot de leeftijd 12 jaar vanwege geweld en angst met grof taalgebruik.

Naar aanleiding van onze bevindingen hebben we de distributeur geadviseerd om de classificatie aan te passen naar 12 jaar vanwege geweld en angst met grof taalgebruik. De distributeur heeft aan dit verzoek gevolg gegeven en de classificatie aangepast.Terug naar overzicht