Klacht indienen
Wilt u een klacht indienen over bijvoorbeeld een televisieprogramma, film, DVD of game?
Vraag stellen
Wilt u een vraag stellen over bijvoorbeeld een televisieprogramma, film, DVD of game?
Spelregels
Procedure Spelregels

Televisie

Classificeren
De omroepen zijn er verantwoordelijk voor dat alle programma’s en films die zij uitzenden een Kijkwijzerclassificatie bevatten. De classificatie wordt getoond bij aanvang van het programma (in beeld), in de programmagidsen, op teletekst 282 tijdens het programma, in advertenties en op de website bij informatie over het programma.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor nieuws- en (semi)live-programma’s, omdat deze niet vooraf kunnen worden geclassificeerd. Bij de samenstelling van live programma's dient rekening te worden gehouden met het uitzendtijdstip. In nieuwsprogramma's behoren kijkers vooraf gewaarschuwd te worden als er sprake is van schokkende beelden.

Uitzendtijden
Bij televisie zijn de leeftijden van Kijkwijzer verbonden aan uitzendtijden. Programma’s met de classificatie Alle Leeftijden, 6 en 9 jaar mogen op ieder moment van de dag worden uitgezonden. Programma’s met de classificatie 12 jaar mogen vanaf 20.00 uur worden uitgezonden en voor 16 jaar vanaf 22.00 uur (tot 06.00 uur).

Promo’s en commercials
Promos (korte vooraankondigingen van programma’s) moeten door de omroepen worden beoordeeld om zo te kunnen bepalen wanneer deze op de dag mogen worden uitgezonden. Ook promos tonen de pictogrammen in beeld van het programma waarvan de promo is afgeleid.
Commercials waarin audiovisuele producten als films of dvd’s worden aangeprezen, dienen ook met Kijkwijzer te worden geclassificeerd. Dit om te kunnen bepalen op welk deel van de dag de commercial mag worden uitgezonden. De commercial zelf toont de pictogrammen van het hoofdproduct (dus van de film of de dvd).
 

Bioscoopfilms en dvd’s

Classificeren
Distributeurs van bioscoopfilms en dvd’s die zijn aangesloten bij het NICAM zijn er verantwoordelijk voor dat alle films en dvd’s die zij uitbrengen een Kijkwijzerclassificatie bevatten. De classificatie van de film of dvd wordt getoond in commercials, advertentiemateriaal, filmladders , filmwebsites, posters en op de hoes van een dvd.

Trailers in de bioscoop of op dvd
Trailers die worden vertoond in de bioscoop voorafgaande aan de hoofdfilm of op een dvd dienen geclassificeerd te zijn met Kijkwijzer. Dit om te kunnen bepalen voor welke hoofdfilm ze geplaatst mogen worden. Hoofdregel hierbij is dat de classificatie van de trailer de classificatie van de hoofdfilm niet mag overstijgen. Dus een trailer van de bioscoopfilm New Kids Turbo die is geclassificeerd als 12 jaar mag nooit geplaatst worden voor een hoofdfilm met een classificatie van Alle Leeftijden of 6 jaar.Inhoudsopgave:
ProcedureSpelregels