Wetgeving
Organisatie Wetgeving Aanmelden Bestuur

Mediawet
Omroepen zijn op grond van artikel 4 van de Mediawet verplicht zich aan te sluiten en Kijkwijzer toe te passen, indien zij televisieprogramma-aanbod willen verspreiden dat schade kan toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van kinderen. Wanneer een omroep niet is aangesloten, mag zij alleen onschadelijk (alle leeftijden) programma-aanbod verspreiden. 

Artikel 240a Wetboek van Strafrecht 
Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film mogelijk risico's kan bevatten voor kinderen onder een bepaalde leeftijd. De leeftijden van Kijkwijzer zijn bedoeld als hulpmiddel en advies. In de openbare ruimte zoals bij een bioscoop en in een winkel heeft de overheid echter een wettelijk gevolg toegekend aan de leeftijdsgrenzen van Kijkwijzer. Het bioscooptoelatingsbeleid is gebaseerd op artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht.
 
Onder de 16 jaar, geen toegang
Op basis van artikel 240a krijgen kinderen die jonger zijn dan 16 jaar dus geen toegang tot een bioscoopfilm met de leeftijdgrens 16. Ook niet wanneer zij door een volwassene worden begeleid. Er kan om legitimatie worden gevraagd. 
Bij films met de overige leeftijdsgrenzen worden kinderen onder de leeftijdsgrens alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten.
 
Dit geldt ook voor videotheken, winkels en bibliotheken: zij mogen geen dvd's of games verstrekken aan personen jonger dan de leeftijdsgrens van de dvd of game. 


Inhoudsopgave:
OrganisatieWetgevingAanmeldenBestuur