Classificaties uitgelegd - 9 jaar
Op de vorige pagina kon je al lezen dat kinderen pas ná hun negende jaar goed inzicht krijgen in de echtheid (het realisme) van mediaproducties.

Hieronder vind je voorbeelden uit deze (leeftijds)categorie en kun je uitgebreidere achtergrondinformatie lezen. 

 

Voorbeelden
 

De volgende films hebben de leeftijdsclassificatie 9 jaar:

banner Paranorman
(Klik hier of op de afbeelding hierboven voor de classificatie-pagina van Paranorman.)

banner Dora Lost City of Gold
(Klik hier of op de afbeelding hierboven voor de classificatie-pagina van Dora and the Lost City of Gold.)
 

Wetenschap
 

Wanneer kinderen de kleuterfase ontgroeien krijgen zij in het algemeen een beter begrip van televisie en filmbeelden, hoewel dat nog relatief beperkt is. Tekenfilms, nieuws en documentaires kunnen zij goed onderscheiden, maar tot circa negen jaar blijven ze moeite hebben om de onechtheid van fantasy in speelfilms en series te herkennen. Pas vanaf hun negende krijgen kinderen inzicht in de fictionele aard van films en de gemaaktheid van mediaproducties in het algemeen.

Inleven in anderen en afstand kunnen nemen zijn belangrijke voorwaarden voor het al dan niet optreden van media-invloeden. Tot een jaar of negen zijn kinderen minder goed in staat om zich te verplaatsen in anderen. Dit is van groot belang voor de verwerking van mogelijk schadelijke beelden, omdat zij tot die leeftijd de beweegredenen achter het handelen van acteurs niet goed inzien en de consequenties van het gedrag nog niet kunnen onderkennen.

Kinderen tot negen jaar hebben ook vaak nog een minder goed ontwikkelde zelfcontrole dan oudere kinderen. Daardoor laten zij zich makkelijker overhalen tot het imiteren van mediagedrag en daarmee het waarderen van mediahandelingen. Diverse studies hebben uitgewezen dat kinderen van negen jaar of ouder aanzienlijk kritischer staan ten opzichte van reclamespots, geweldfilms en andere mediaproducties dan kinderen van acht jaar of jonger (Valkenburg, 2008).