Classificaties uitgelegd
Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen.
Kijkwijzer doet dat ten eerste met het geven van een leeftijdsaanduiding en daarnaast zijn er de pictogrammen die de reden van het advies aanduiden. Maar waarom is er gekozen voor de classificaties AL, 6, 9, 12 en 16 jaar? Welke schadelijke gevolgen kunnen geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en/of alcoholmisbruik en grof taalgebruik hebben op kinderen? Deze vragen zullen we hier beantwoorden.

Klik op hieronder op leeftijden of inhouden voor achtergrond informatie, voorbeelden en uitleg.Mogelijk schadelijk voor kinderen onder de 6 jaar.


Binnen de leeftijdscategorie 6 kunnen onder andere mild geweld, dreiging met geweld, verwondingen of beelden met dreigende wezens, monsters of spoken voorkomen.

Voorbeelden in deze categorie zijn Cars 2 en Finding Nemo.  

De leeftijdscategorie 6 is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen bepaalde angstwekkende en gewelddadige media-inhouden. Het is algemeen erkend in de literatuur dat kinderen tot zeven jaar geen goed onderscheid maken tussen werkelijkheid en fantasie in de media (Davies,1997). 

Kinderen onder de zeven kunnen net zo goed overmatig druk of agressief worden door teken -of animatiefilms als door films met mensen van vlees en bloed (Valkenburg, 2008). Daarom krijgen teken -en animatiefilms waarin bepaalde typen geweld voorkomen met Kijkwijzer de leeftijdsindicatie 6. Kinderen onder de zeven zijn zeer visueel georiënteerd en kunnen angstig worden van een specifieke categorie beelden (Cantor, 2001). Dit zijn beelden van fantasiewezens of dieren die zich dreigend gedragen of er dreigend uitzien, van transformaties (zoals bijv. in het geval van de Hulk of Power Rangers), en van beelden van dieren en kinderen die fysiek iets wordt aangedaan. Daarom krijgen ook dit type beelden de classificatie 6 jaar.