Classificeren
Kijkwijzer Classificeren
Hoe komt een classificatie tot stand?
Met behulp van een door Kijkwijzer ontwikkeld vragenformulier classificeren de omroepen, film- en dvd distributeurs hun producties zelf. Speciaal daarvoor opgeleide medewerkers, zogenaamde codeurs, bekijken een productie zorgvuldig en beantwoorden via internet het formulier met vragen over wat ze gezien hebben. Daarna berekent een door Kijkwijzer ontwikkeld programma welke classificatie de productie vervolgens krijgt. 
  
De vragenlijst die de codeurs moeten invullen, is ontwikkeld door een groep gerenommeerde wetenschappers op het gebied van kind en media  Zij hebben gebruik gemaakt van onderzoeken naar de effecten van audiovisuele producties op kinderen en jongeren. Tevens is er zorgvuldig rekening gehouden met de wensen van ouders en opvoeders. 

De vragen gaan over geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholgebruik en grof taalgebruik. Aan elk van deze onderwerpen wordt een leeftijd gekoppeld. Het onderwerp met de hoogste leeftijdsscore bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies dat Kijkwijzer aan een productie geeft.

Natuurlijk kan een televisieprogramma of film ook op meerdere onderwerpen hoog scoren. Vanwege de overzichtelijkheid bestaat een advies echter nooit uit meer dan drie inhoudspictogrammen. De prioriteit ligt, mede op verzoek van ouders, bij de pictogrammen voor geweld, angst en seks.

Uitgebreide uitleg
Wanneer u een classificatie op onze website opzoekt krijgt u de uitgebreide uitleg per inhoudscategorie te zien. Deze uitleg ziet er als volgt uit:In dit voorbeeld is geweld het onderwerp met de hoogste score (16), waardoor de leeftijdsgrens uitkomt op 16 jaar. Voor grof taalgebruik wordt altijd gewaarschuwd maar leidt niet tot een leeftijd op zichzelf. De overige categorieën leiden tot een lagere leeftijd dan geweld, en worden daarom niet getoond in het uiteindelijke advies.Inhoudsopgave:
KijkwijzerClassificeren