Actueel

Commissie Jeugd, Geweld en Media pleit voor uitbreiding Kijkwijzer

Hilversum, 16 december 2005
Het NICAM begroet de positieve conclusies over het Kijkwijzer systeem van de Commissie Jeugd, Geweld en Media in haar rapport ‘Wijzer Kijken’. Volgens de commissie biedt Kijkwijzer een goede basis voor regulering en toezicht in de audiovisuele sector. Het rapport is donderdag 15 december gepresenteerd aan staatssecretaris Medy van der Laan. 

“Het is een constructief rapport voor Kijkwijzer en het NICAM”, zegt NICAM-directeur Wim Bekkers. “Het is van belang omdat de door de staatssecretaris ingestelde commissie de tijd heeft genomen zich goed te verdiepen en veel deskundigen heeft gehoord. We moeten het rapport echter nog goed bestuderen en bespreken om een definitief oordeel te kunnen geven over alle aanbevelingen. Dat voorbehoud geldt bijvoorbeeld voor de mogelijkheid om een nieuwe leeftijdscategorie van 9 jaar in te voeren. Ook de aanbeveling om Kijkwijzer uit te breiden met een geschiktheidsadvies vereist nadere bestudering. Het heeft ingrijpende gevolgen en het is voor ons nog de vraag óf en op welke wijze het NICAM daaraan kan voldoen.” 
De commissie vraagt ook meer aandacht voor de muziekclipcultuur. Wim Bekkers wijst erop dat MTV zich al houdt aan de regels van de uitzendtijdstippen die verbonden zijn aan de leeftijdsclassificaties. “De clips worden zoals andere programma´s geclassificeerd en daarvoor heeft MTV getrainde codeurs in dienst.” 

Het NICAM ondersteunt het pleidooi van de commissie voor voortzetting van de betrokkenheid van de overheid vanwege het algemene belang van een goede classificatie. Ook sluit het NICAM zich aan bij de conclusie dat de organisatie dient te beschikken over effectieve handhaving en sanctionering voor een sectorbrede aansluiting van alle relevante bedrijfstakken. Maar tevens constateert het NICAM dat de commissie geen concrete, juridische middelen aanreikt waarmee dit probleem zou kunnen worden aangepakt. 

Kijkwijzer werd in 2001 ingevoerd en is internationaal het enige classificatiesysteem dat uniform wordt toegepast voor zowel televisie, bioscoopfilms, DVD/video, en tegenwoordig in een beperkte vorm ook voor mobiele telefoons. Games worden geclassificeerd volgens het Europese PEGI-systeem dat op het Nederlandse Kijkwijzer is gebaseerd. Volgens 95% van de doelgroep, ouders van jonge kinderen, is Kijkwijzer zinvol, en 77% maakt ook regelmatig of soms gebruik van het advies. De bekendheid bij ouders met de risico’s van audiovisuele producten voor kinderen is sinds de invoering van Kijkwijzer sterk gestegen.  
terug naar nieuwsoverzicht