Actueel

Conclusie Commissariaat voor de Media kwaliteitsonderzoek NICAM

Hilversum, 31 juli 2008

Het Commissariaat voor de Media heeft vastgesteld dat de Kijkwijzer classificaties “betrouwbaar, valide, stabiel, consistent en nauwkeurig” zijn. Tot die conclusie komt het Commissariaat na analyse van de gegevens uit het rapport NICAM Kwaliteitsbewaking 2007.

Sinds 1 januari 2005 is het Commissariaat belast met het metatoezicht op de kwaliteitscontrole van het NICAM op het gebied van televisie, film en dvd. De steekproef voor het kwaliteitsonderzoek wordt jaarlijks in overleg met het Commissariaat opgezet en vastgelegd. Ook over de gegevens die in het rapport van het NICAM worden opgenomen, hebben partijen in een convenant afspraken gemaakt.

In een brief aan minister Plasterk geeft het Commissariaat voor de Media aan dat het NICAM met het aangeboden rapport over de kwaliteitsbewaking NICAM 2007, evenals voorafgaande twee jaren, aantoont dat de classificaties betrouwbaar, valide, stabiel, consistent en nauwkeurig zijn. “Het Commissariaat heeft opnieuw geoordeeld dat het NICAM zorgvuldig waakt over de betrouwbaarheid van het systeem”.  
terug naar nieuwsoverzicht