Actueel

Gebruik en vertrouwen Kijkwijzer stijgen

Hilversum, 7 juni 2006

Ouders maken vaker gebruik van het Kijkwijzer advies. Negen van de tien ouders gebruiken tegenwoordig Kijkwijzer, ruim 40 procent doet dit zelfs vaak of regelmatig. Twee jaar geleden maakte nog driekwart van de ouders gebruik van Kijkwijzer, waarvan 27 procent vaak of regelmatig. Ouders met jonge kinderen (3 tot 8 jaar) maken vaker gebruik van Kijkwijzer dan ouders met oudere kinderen (9 tot 15 jaar).

Ook het vertrouwen in Kijkwijzer is gegroeid. In 2006 vindt 93 procent van de ouders de adviezen betrouwbaar, in 2004 was dat 83 procent. Slechts 2 procent van de ouders vindt Kijkwijzer onbetrouwbaar. De meerderheid van de ouders is het altijd of vaak eens met Kijkwijzer. Deze bevindingen zijn afkomstig uit een recent onderzoek van Intomart, uitgevoerd in opdracht van het NICAM. 
 
De waardering van ouders voor Kijkwijzer sluit aan bij de conclusies van het rapport ‘Wijzer Kijken’ van de commissie Jeugd, Geweld en Media dat het systeem van zelfregulering via Kijkwijzer goed functioneert. Afgelopen vrijdag stemde het kabinet in met dit rapport. Het kabinet nam ook de aanbevelingen van het commissierapport over om het systeem te verbeteren door de invoering van een extra leeftijdscategorie  ‘9 jaar‘  en meer aandacht voor de classificatie van muziekclips.

Het NICAM onderzoekt de mogelijkheden voor de invoering van de extra leeftijdscategorie. Dit onderzoek zal uitwijzen of de nieuwe leeftijdscategorie in de praktijk hanteerbaar is en of er een wetenschappelijke onderbouwing aan kan worden gegeven. Mogelijke invoering wordt niet eerder verwacht dan eind 2007. 
 
Zowel het NICAM als de muziekzenders zijn bezig met een betere afstemming van het classificatiebeleid op het bijzondere karakter van muziekclips. Momenteel bestudeert de Wetenschapscommissie van het NICAM of bij de beoordeling van muziekclips ook rekening kan worden gehouden met de uitbeelding van man-vrouw relaties. 
 
Het kabinet heeft ook besloten de financiering van het NICAM met 50% van het budget tot en met 2008 te continueren. 
 
Het NICAM (Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media) is de organisatie achter Kijkwijzer. Kijkwijzer geeft ouders advies of een audiovisuele productie schadelijk kan zijn voor kinderen. Het leeftijdsadvies geeft aan tot welke leeftijd een productie mogelijk schadelijk is. Met pictogrammen over de inhoud informeert Kijkwijzer ook over de belangrijkste redenen voor dat leeftijdsadvies. 
 

  
terug naar nieuwsoverzicht