Actueel

Geen film of game voor kinderen die daarvoor te jong zijn

Hilversum, 30 oktober 2009
Winkels, videotheken, bibliotheken en bioscopen zullen vanaf vandaag scherper letten op de leeftijdsgrenzen voor films en games. Met de voorlichtingscampagne ‘Heftige films en games Pas op de juiste leeftijd. Te jong? Dan moeten wij nee verkopen’ informeert de overheid het publiek over de strengere aanpak. Uit onderzoek blijkt dat een grote meerderheid (88 %) van de ouders betere naleving ondersteunt en het belangrijk vindt dat het bedrijfsleven én de over­heid daar werk van maken.
 
De voorlichtingscampagne is vandaag gelanceerd door minister Hirsch Ballin van Justitie in Pathé Spuimarkt, Den Haag. Tijdens de bijeenkomst ondertekende de minister een convenant met de directies van grote winkel-, videotheek- en bioscoopketens. In het convenant zijn de afspraken voor een strengere aanpak van de leeftijdsgrenzen vastgelegd. Onder anderen Hans Breukhoven (Free Record Shop), Lauge Nielsen (Pathé Nederland), Jaap Blokker (Blokker Groep), Co Mast (Moviemax en Videoland), Roland Tabor (Vroom & Dreesmann) en Ton Wortel (Mediamarkt) hebben het convenant ondertekend.Van links naar rechts: Co Mast (Moviemax, Videoland), Minister Ernst Hirsch Ballin, Hans Breukhoven (Free Record Shop), Lauge Nielsen (Pathé Nederland), Ton Wortel (Mediamarkt-Saturn), en Roland Tabor (Vroom&Dreesmann).
Fotograaf: Frans van Zijst.
 
 

Handhaving: opsporingsambtenaren en mystery shoppers

 
In het convenant is onder meer afgesproken dat kinderen geen dvd’s of games met de leef­tijdsclassificatie 16 of 12 jaar meekrijgen als zij daarvoor te jong zijn. Bioscopen verkopen geen kaartje meer voor films met 16 en 12 jaar als kinderen te jong zijn. Bij de 16 jaar films en games wordt om een identificatiebewijs gevraagd. Bij de 12 jaar leeftijdsgrens wordt in geval van twij­fel naar de leeftijd gevraagd en het antwoord geaccepteerd. In bioscopen geldt de uitzonde­ring dat kinderen die één of twee jaar jonger zijn dan de leeftijdsgrens wel worden toegelaten als ze met hun ouders zijn en die daar toestemming voor geven.
 
De winkelbedrijven, videotheken en bibliotheken gaan hun personeel instrueren over de regel­geving. Alle medewerkers die films of games verstrekken of bioscoopkaartjes verkopen moe­ten een cursus volgen. Na de cursus met goed gevolg te hebben afgelegd ontvangen ze een certificaat. Daarmee laten ze zien de regels te kennen. De overheid gaat actief handhaven. Daarvoor heeft het ministerie van Justitie Verispect ingeschakeld. Vanaf het voorjaar van 2010 gaan opsporingsambtenaren van Verispect controleren of verkooppunten, videotheken, bibli­otheken en bioscopen zich aan de regels houden. Ook worden er mysterie shoppers ingezet, die controleren of winkels en bioscopen zich aan de regels houden. Als de wet wordt overtre­den, kan de rechter een straf opleggen in de vorm van een boete of vrijheidsstraf. De hoogte van de straf hangt samen met de ernst van de overtreding en of de ondernemer bijvoorbeeld eerder voor soortgelijke overtredingen is beboet. De boete kan oplopen tot maximaal 18.500 euro en de vrijheidsstraf tot maximaal één jaar.

 
 

Ouders: strengere aanpak belangrijk
 

Volgens een representatief onderzoek onder ouders met kinderen t/m 15 jaar, uitgevoerd in op­dracht van het ministerie van Justitie, vindt 88 % van de ouders het belangrijk dat er wetgeving bestaat die kinderen tot 16 jaar beschermt tegen schadelijk beeldmateriaal. Veertig procent vindt wetgeving zelfs zeer belangrijk. Ruim driekwart (78 %) van de ouders vindt het belangrijk dat door verkopers en bioscoopexploitanten scherper gelet wordt op de leeftijdsgrenzen. Dat de overheid actiever optreedt om ervoor te zorgen dat de wet ook daadwerkelijk wordt nage­leefd, vindt ook bijna driekwart (73 %) van de ouders belangrijk.
Voor meer over dit onderzoek: klik hier 


terug naar nieuwsoverzicht