Klachtenprocedure

I Spit on Your Grave 2

De classificatie van de speelfilm I Spit On Your Grave 2 was oorspronkelijk 16 jaar vanwege geweld met grof taalgebruik. Naar aanleiding van een klacht heeft het bureau van Kijkwijzer de betreffende film bekeken. Daarin zijn beelden te zien in de categorie Geweld die schadelijk kunnen zijn voor kinderen onder de 18 jaar. Zo is er een scène waarin seksuele handelingen worden opgedrongen, die gepaard gaan met indringend geweld. Het lijden van het slachtoffer wordt benadrukt. Bovendien wordt de opgedrongen seksuele handeling nadrukkelijk in beeld gebracht. 
 
Deze beelden leiden binnen Kijkwijzer tot een 18 jaar advies voor geweld.
 
Naar aanleiding van onze bevindingen hebben wij de distribiteur verzocht om de classificatie van de film aan te passen naar 18 jaar vanwege geweld met grof taalgebruik. De distribiteur heeft aan dit verzoek gevolg gegeven en de classificatie van de film aangepast. Ook de online aanbieder van de film is op de hoogte gebracht van de gewijzigde classificatie.
 Terug naar overzicht