Wetgeving

Artikel 240a Wetboek van Strafrecht
Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een tv-programma of film mogelijk risico's kan bevatten voor kinderen. De leeftijden van Kijkwijzer zijn bedoeld als hulpmiddel en advies, maar: in de openbare ruimte (zoals bij een bioscoop en in een winkel) heeft de overheid een wettelijk gevolg toegekend aan de leeftijdsgrenzen van Kijkwijzer. Het bioscooptoelatingsbeleid is gebaseerd op artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht.
 

Onder de 16 jaar, geen toegang
Artikel 240a is door de overheid verbonden aan de leeftijd van 16 jaar. Op basis van dit artikel krijgen kinderen die jonger zijn dan 16 jaar geen toegang tot een bioscoopfilm met de leeftijdgrens 16 of 18. Ook niet wanneer zij door een volwassene worden begeleid. Er kan om legitimatie worden gevraagd. 
Bij films met de overige leeftijdsgrenzen (6, 9, 12 en 14) worden kinderen onder de leeftijdsgrens alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten.
 
Dit geldt ook voor videotheken, winkels en bibliotheken: zij mogen geen dvd's of games verstrekken aan personen jonger dan de leeftijdsgrens van de dvd of game. 

Mediawet
Omroepen zijn op grond van artikel 4 van de Mediawet verplicht zich aan te sluiten en Kijkwijzer toe te passen, indien zij televisieprogramma-aanbod willen verspreiden dat schade kan toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van kinderen. Wanneer een omroep niet is aangesloten, mag zij alleen onschadelijk (alle leeftijden) programma-aanbod verspreiden.