Training Buro240a

Training Buro240a


Lees onderstaande informatie goed door en bekijk de filmpjes aan de rechterkant. Onderdaan de pagina kun je het examen doen over deze theorie. Slaag je voor het examen dan krijg je jouw persoonlijke certificaat toegestuurd.

Wanneer is verkoop, uitleen en verhuur van films en games strafbaar? 
Films en games zijn heel erg leuk. Maar je mag niet alle films en games aan kinderen verkopen, uitlenen of verhuren. Dit kan namelijk strafbaar zijn. Of dat zo is, hangt af van het leeftijdspictogram op de film of game en van de leeftijd van het kind; de leeftijd van het kind mag niet lager zijn dan die op het pictogram. Dat staat in artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht.
Het is dus strafbaar om een film of game met het leeftijdspictogram ‘16’ of ‘18’ te verkopen, te verhuren of uit te lenen aan iemand van 15. Het is ook strafbaar om een film of game met het pictogram ‘12’ mee te geven aan een kind van 11. 
 
Hoe werkt Kijkwijzer?
Bijna alle films in Nederland hebben een classificatie van Kijkwijzer. Deze bestaat uit een leeftijdspictogram en één of meer inhoudspictogrammen. Het eerste laat zien tot welke leeftijd de film schadelijk kan zijn. Een film met het leeftijdspictogram ‘16’ kan dus schadelijk zijn voor kinderen tot en met 15. De inhoudspictogrammen laten zien waaróm de film schadelijk kan zijn. Een spinnetje geeft bijvoorbeeld aan dat de film angstaanjagende beelden bevat. Het leeftijdspictogram AL betekent dat er geen schadelijke beelden zoals geweld in die film zitten. Alleen grof taalgebruik kan voorkomen in een film voor Alle Leeftijden. 
De Kijkwijzerclassificaties staan ook in de televisiegids en op teletekst. Behalve films hebben bijvoorbeeld ook trailers (voorfilmpjes), documentaires en televisieprogramma’s een classificatie.

Welke pictogrammen heeft Kijkwijzer? 
Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Kijkwijzer doet dat ten eerste met het geven van een leeftijdsaanduiding: Alle Leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar en 16 jaar.
 

Alle leeftijdenMogelijk schadelijk tot 6 jaarMogelijk schadelijk tot 9 jaarMogelijk schadelijk tot 12 jaarMogelijk schadelijk tot 16 jaar

Daarnaast zijn er de pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en/of alcoholmisbruik en grof taalgebruik.

GeweldAngstSeksGrof taalgebruikDrugs- en/of alcoholgebruikDiscriminatie


Hoe werkt PEGI? 

De PEGI-leeftijdsclassificatielogo's staan op de voor- en achterkant van de verpakking en geven een van de volgende categorieën aan: 3, 7, 12, 16 en 18. Ze geven een betrouwbare indicatie van de geschiktheid van het spel met het oog op de bescherming van minderjarigen.
Op bijna iedere game staat een leeftijdsadvies. Dit advies geeft aan tot welke leeftijd een game ongeschikt kan zijn. De leeftijdsadviezen staan op de voorkant van een gameverpakking. 
 

Alle leeftijden Let op met kinderen tot 7 jaar Let op met kinderen tot 12 jaar Let op met kinderen tot 16 jaar Let op met kinderen tot 18 jaar


De informatie van PEGI bestaat daarnaast uit symbolen die aangeven waarom een game een bepaald leeftijdsadvies gekregen heeft. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege geweld of seks of omdat er angstaanjagende beelden in de game zitten. PEGI kent acht verschillende van deze symbolen. Ze staan op de achterkant van een gameverpakking. 
 

Geweld Grof taalgebruik Angst Seks Drugs Discriminatie Gokken Online game

Te moeilijk?
Let op! Een PEGI leeftijdsadvies zegt niets over de moeilijkheidsgraad of kwaliteit van een game. Een spel met een PEGI advies van 3 jaar kan wel veel te moeilijk zijn voor jonge kinderen. Bekijk dus altijd de verpakking om na te gaan wat de moeilijkheidsgraad is.

Voor wie zijn Kijkwijzer en PEGI bedoeld? 

De pictogrammen van Kijkwijzer en PEGI zijn er om ouders en opvoeders te waarschuwen voor beelden die schadelijk kunnen zijn voor kinderen. Zo helpen ze hen om te beslissen of ze een product kunnen kopen, lenen of huren. Voor jou zijn Kijkwijzer en PEGI van belang omdat ze je laten zien aan wie je een film of game mag meegeven en aan wie niet.

Wat is het doel van Kijkwijzer en PEGI?
Kijkwijzer en PEGI zijn er om kinderen te beschermen tegen schadelijke effecten van audiovisuele media, zoals films, televisieprogramma’s en games. Elk Europees land is verplicht om dit te doen. 

Welke schade kunnen films en games aanrichten bij kinderen? 
Naar de schadelijke effecten van films en games op kinderen zijn meerdere onderzoeken gedaan. Vooral de effecten van gewelddadige en angstaanjagende beelden zijn goed onderzocht. Van het zien van geweld blijken kinderen agressief, afgestompt of angstig te kunnen worden. Van angstaanjagende beelden kunnen ze nachtmerries krijgen en in bed gaan plassen. 

Zijn Kijkwijzer en PEGI gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek?
Kijkwijzer en PEGI zijn ontwikkeld door wetenschappers. Zij hebben hiervoor gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van beelden op kinderen van verschillende leeftijden. 

Adviseren Kijkwijzer en PEGI over geschiktheid?
Aan de pictogrammen van Kijkwijzer en PEGI kun je alleen zien of een mediaproduct schadelijk kan zijn voor kinderen uit een bepaalde leeftijdsgroep. Of het ook geschíkt is voor die kinderen, is de vraag. Over geschiktheid doen Kijkwijzer en PEGI namelijk geen uitspraak. 

Een voorbeeld. Het spel FIFA 09 heeft de laagste leeftijdsclassificatie: ‘3’. Dit betekent dat de game geen schadelijke beelden bevat. Kinderen zullen van dit spel dus niet bang, afgestompt of agressief worden. Maar FIFA 09 is niet gemaakt voor driejarigen. Het spel kan bijvoorbeeld te moeilijk voor hen zijn. 

Een ander voorbeeld. De film Alles is Liefde heeft de classificatie ‘AL’ (Alle Leeftijden) met de toevoeging ‘grof taalgebruik’. Maar de film is niet bedoeld voor jonge kinderen. Al was het maar omdat Sinterklaas in de film doodgaat. 

Wie classificeert de films en games? 
Een computerprogramma bepaalt welke classificatie een film of game krijgt. Maar daarvoor moet wel eerst een online vragenlijst worden ingevuld. Dit gebeurt door mensen die werken bij film- en gamedistributeurs. Ze zijn getraind door het NICAM. Dat is de stichting die Kijkwijzer en PEGI beheert. 

In de online vragenlijst staan bijvoorbeeld de volgende vragen: ‘hoe vaak komt er fysiek geweld voor?’ en ‘zijn er hevige griezeleffecten zichtbaar?’. 

Als het classificeren leidt tot meerdere inhoudspictogrammen, krijgt de film of game alleen de pictogrammen die horen bij de hoogste leeftijdsaanduiding. De classificatie van de film Der Baader Meinhof Komplex is bijvoorbeeld ‘16’, met de toevoeging ‘geweld’ en ‘grof taalgebruik’. Voor ‘angst’ heeft de film classificatie ‘12’ gekregen, maar het angstpictogram wordt niet getoond omdat dat verwarrend zou zijn. 

Wat te doen aan de kassa?
Komt iemand een film of game kopen, lenen of huren met het leeftijdspictogram ‘16’ of ‘18’? En ziet deze klant er jonger uit dan 16? Dan moet je hem of haar om legitimatie vragen. Blijkt de klant nog geen 16 te zijn, dan mag je de film of game niet meegeven. Als de klant geen legitimatiebewijs heeft, dan mag je de film of de game ook niet meegeven.

Komt iemand een film of game kopen, lenen of huren met het leeftijdspictogram 12? En ziet de klant er jonger uit dan 12? Vraag dan naar zijn of haar leeftijd. Als de klant zegt 11 jaar of jonger te zijn, mag je de film of game niet meegeven. Als de klant zegt 12 jaar of ouder te zijn mag je de film of game wel meegeven. Je hoeft in dit geval niet om legitimatie te vragen. Dat moet alleen bij 16 en 18 producten.

Wat te doen bij klachten?
Wanneer een bezoeker of klant een klacht heeft over een classificatie van een film, DVD of game, dan kunnen zij contact opnemen met kijkwijzer via: https://www.kijkwijzer.nl/klachten.

Werk je in een bioscoop?
Als je de informatie hierboven goed hebt doorgenomen, kun je hier het examen doen. Als je bent geslaagd, dan krijg je een certificaat toegestuurd.

 

Werk je in een bibliotheek of winkel?
Als je de informatie hierboven goed hebt doorgenomen, kun je hier het examen doen. Als je bent geslaagd, dan krijg je een certificaat toegestuurd.