Actueel

Kabinet steunt Kijkwijzer en verzoekt invoering 9 jaar

Hilversum, 6 juni 2006

De ministerraad heeft op voorstel van de  staatssecretarissen Van der Laan (OC&W) en Ross- van Dorp (VWS) ermee ingestemd de hoofdlijnen van het rapport ‘Wijzer Kijken’ over te nemen. In dit  rapport concludeert de commissie Jeugd, Geweld en Media dat het  Kijkwijzer systeem goed functioneert, en nog verbeterd kan worden door een extra leeftijdscategorie  ‘9 jaar ‘ in te voeren en meer aandacht te besteden aan de classificatie van muziekclips.

 

Het NICAM zal het verzoek voor de extra leeftijdscategorie met haar achterban bespreken en de mogelijkheden voor invoering onderzoeken. Dit onderzoek zal uitwijzen of de nieuwe leeftijdscategorie in de praktijk hanteerbaar is en op welke wijze er een wetenschappelijke onderbouwing aan kan worden gegeven. Mogelijke invoering wordt niet eerder verwacht dan eind 2007.

 

Het kabinet vraagt ook om meer aandacht voor de classificatie van muziekclips. Zowel het NICAM als de muziekzenders zijn bezig met een betere afstemming van het classificatiebeleid op het bijzondere karakter van muziekclips. Momenteel bestudeert de Wetenschapscommissie van het NICAM of bij de beoordeling van muziekclips ook rekening kan worden gehouden met de uitbeelding van man-vrouw relaties.

Het kabinet besloot bovendien de financiering van het NICAM met 50% van het budget tot en met 2008 te continueren. 

 
terug naar nieuwsoverzicht