Actueel

Kijkwijzer voor YouTube

Hilversum, 1 november 2020

Op 1 november treedt de nieuwe Mediawet in werking. Daardoor kunnen online videokanalen op YouTube worden verplicht om kinderen te beschermen door te waarschuwen voor mogelijk schadelijke video’s. Dat doen ze door zich aan te sluiten bij het NICAM, waarna ze een aangepaste Kijkwijzer kunnen toepassen: Kijkwijzer Online.

Kijkwijzer Online is gebaseerd op onderzoek over de effecten van online video’s op kinderen en een analyses van het specifieke karakter van de online video’s. Daarnaast heeft het NICAM uitgebreide gesprekken gevoerd met online videomakers en -aanbieders over de praktische invulling van Kijkwijzer Online.

Het NICAM werkt bij de invoering van de gewijzigde Mediawet nauw samen met het ministerie van OCW, het Commissariaat van de Media (CvdM) en de Stichting Reclame Code. Ieder van deze organisaties heeft daarbij een eigen rol. Het NICAM is, net als bij Kijkwijzer, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het classificatiesysteem.

Bekijk hieronder een verslag  van het Jeugdjournaal over Kijkwijzer Online:
 

terug naar nieuwsoverzicht