De klacht betreft de DVD ‘Daar Vliegende Panters’, wat een registratie is van de gelijknamige televisieserie. Deze bestaat uit een negental afleveringen met sketches en filmpjes.
Alhoewel beklaagde de classificatie van de DVD niet heeft ingevoerd in de database van het NICAM, staat er op de inlay het Kijkwijzer pictogram AL, wat voor alle leeftijden inhoudt.
Klager is het niet eens met deze classificatie aangezien het taalgebruik grof zou zijn en er vaak geslachtsdelen te zien zouden zijn.
Door het overschrijden van de daarvoor gestelde termijn heeft de Klachtencommissie (KC) de inhoud van het ingediende verweerschrift niet bij de beoordeling betrokken.
De KC merkt op dat beklaagde verplicht is alle producten die hij op de markt brengt te classificeren. Indien er sprake is van eerdere classificatie dient deze in principe overgenomen te worden. Op het moment dat de DVD werd uitgebracht stond in de database geen classificatie voor de televisieserie en had beklaagde hoe dan ook het product moeten classificeren. De KC heeft het classificatieformulier, versie 1.1, zelf toegepast op de DVD. De volgende vragen omtrent de inhoudscategorie geweld moeten positief beantwoord worden: 2.2.2 Hoe vaak komt fysiek lijf-aan-lijf geweld voor? 2.2.3 Hoe vaak komt geweld met slag-, vuur- of steekwapens voor? 2.3.1 Zitten er geweldsacties in die door mensen uitvoerbaar zijn? Het geweld vindt niet plaats in een slapstick-context, zodat de classificatie wat geweld betreft uitkomt op 6.
Door de positieve beantwoording van een aantal vragen ten aanzien van de inhoudscategorie angst moet de classificatie ten aanzien hiervan eveneens 6 zijn. Hier wordt op de volgende vragen gedoeld: 3.1.7 Hoe vaak komen er geweldsacties van levende wezens voor waarbij mensen of dieren zichtbaar het slachtoffer zijn? 3.3.2 Komen er verwondingen voor in de productie? 3.4.1 Spelen de angstwekkende situaties zich af in een voor kinderen alledaagse/gewone omgeving?
Ambtshalve heeft de KC geconstateerd dat de vragen omtrent discriminatie als volgt beantwoord moeten worden: 5.1.1 Komen er discriminerende uitingen of gedragingen in de productie voor? ‘1 keer of vaker’; 5.1.2 Worden de discriminerende uitingen of gedragingen geneutraliseerd doordat de discriminatie expliciet wordt afgeraden? ‘nee’; 5.1.3 Worden alle discriminerende uitingen en gedragingen gedaan door een niet serieus te nemen antiheld in een comedy? ‘nee’. Dit heeft als gevolg dat de classificatie ten aanzien van discriminatie 12 moet zijn.
Grof taalgebruik, wat ook in de productie voorkomt (vraag 7.1: Hoe vaak komt er in de productie grof taalgebruik (vloeken of schuttingtaal) voor? ‘1 keer of vaker’), leidt niet tot een leeftijdsindicatie. De reden hiervoor is omdat niet aangetoond kan worden dat grof taalgebruik potentieel schadelijker is voor een bepaalde leeftijdscategorie dan voor een andere. De wens van ouders, dat ze gewaarschuwd willen worden als er sprake is van grof taalgebruik, heeft bij het NICAM geleid tot een pictogram hiervan.

De uitspraak van de KC op 5 juni 2003: De KC heeft de klacht wat betreft seks ongegrond verklaard. De klacht wat betreft grof taalgebruik is gegrond. De classificatie van de productie komt uit op 12 op basis van discriminatie met als toevoeging grof taalgebruik (de inhoudscategorie met de hoogste score wordt gehanteerd). Beklaagde dient bij de eerstvolgende release van ‘Daar Vliegende Panters’ op video en/of DVD alle maatregelen te nemen om de onjuiste classificatie ongedaan te maken. Daarnaast wordt de beklaagde veroordeeld in de kosten van de behandeling van de klacht en dient zij 500,- euro over te maken aan het NICAM.

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

Voor kinderen jonger dan 6 kan het schadelijk zijn om beelden te zien van geweld, enge dieren of fantasiefiguren (zoals monsters en heksen) of van verwondingen. Kinderen onder de 6 hebben nog veel moeite om het verschil tussen ‘echt’ en ‘nep’ te zien.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 9 jaar

Voor kinderen jonger dan 9 kan het schadelijk zijn om griezelige beelden te zien, geweld tegen kinderen of dieren, of slachtoffers van bijvoorbeeld een ramp of oorlog.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

Beelden van hard geweld, bloederige wonden, lijken, mensen of dieren die doodsbang zijn, of beelden van alcohol/drugs, discriminatie of seks kunnen schadelijk zijn voor kinderen jonger dan 12.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 14 jaar

Beelden van gevaarlijk gedrag (zoals stunts en challenges) kunnen schadelijk zijn voor jongeren onder de 14. Ook horrorfilms (zowel realistische als onrealistische) zijn mogelijk schadelijk.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 16 jaar

Beelden van heftig geweld, horror, (expliciete) seks en verheerlijking van alcohol en drugs kunnen schadelijk zijn voor pubers van rond de 16. Ze zijn op zoek naar hun eigen grenzen, en naar spanning en sensatie. De invloed van hun leeftijdsgenoten is groot.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Er kunnen allerlei soorten geweld voorkomen in producties. Van slaan en schoppen tot schieten, martelen of seksueel geweld. De algemene regel is: hoe heftiger het geweld, hoe hoger de leeftijd. Ook wordt er gekeken naar hoe hard en hoe écht het geweld is, en of er bloed te zien is.

Lees meer

Angst

In de categorie angst kun je verschillende dingen tegenkomen: van verwondingen en lijken tot dierenleed, griezelige geluiden en horror. Maar ook aangrijpende beelden van zelfdoding of zelfbeschadiging. Net zoals bij geweld geldt: hoe echter en duidelijker iets in beeld komt, hoe hoger de leeftijd.

Lees meer

Seks

Het zien van seks kan jongeren, die hun (seksuele) identiteit aan het ontwikkelen zijn, een verkeerd beeld geven van wat 'normaal' is. Hoe ver een seksuele handeling gaat, en hoe vaak en duidelijk het in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie wordt gerookt, veel alcohol wordt gedronken of drugs worden gebruikt, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Gevaarlijke challenges of stunts

Het pictogram voor gevaarlijk gedrag geeft aan dat er gevaarlijke challenges of stunts voorkomen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal