De klacht betreft de promo voor de aflevering ‘De taal van de vogel’ van de politieserie ‘Russen’, welke is uitgezonden op 18 oktober 2002 rond 19.00 uur. De promo is niet geclassificeerd, wat impliceert dat de promo geen schadelijke elementen bevat. De promo vermeldde de classificatie 12 jaar en ouder (12), afgeleid van het hoofdproduct.
Klaagster geeft aan dat de promo gruwelijke, bloederige en beangstigende beelden bevat. Op dat tijdstip (19.00 uur) kijken veel jonge kinderen televisie.
Beklaagde is van mening dat zij met de uitzending van de promo om 19.00 uur volledig conform de regelgeving van het NICAM, in het bijzonder artikel 3 Deelreglement Televisie, heeft gehandeld. Pas wanneer na beoordeling het programmaonderdeel niet schadelijk wordt bevonden voor personen van alle leeftijden hoeft de omroep geen verdere actie te ondernemen. Aangezien een promo gezien moet worden als een programmaonderdeel is artikel 3 van toepassing. De promomaker heeft daarbij op het volgende gelet:
. In de promo is er weliswaar sprake van een lijk, bloed en een bange persoon, echter er is geen sprake van een zodanige combinatie van deze elementen dat die volgens de aanwijzingen van NICAM aanleiding geeft tot verplichte classificatie.
. Er is geen zichtbaar geweld te zien, noch indringende geweldsacties. Er zijn geen beelden te zien van verwondingen ten gevolge van zichtbare geweldsacties.
. Er is geen combinatie van beeld en extreem angstaanjagende muziek. De promomaker heeft bewust geen angstaanjagende muziek onder de beelden gezet om zo een eventueel angstaanjagende promo te voorkomen.
. De persoon die in de promo voorkomt is geen angstige persoon als gevolg van ongelukken, rampen of oorlogen, noch als gevolg van geweldsacties van andere levende wezens. De persoon in de promo is verstandelijk gehandicapt en gedraagt zich aldus, maar heeft niets met angst te maken, zoals door het NICAM bedoeld.
. Het bloed dat in de promo te zien is, gaat niet gepaard met beelden van ernstige verwondingen, zoals uitspattend bloed, doorgesneden kelen of afgerukte ledematen. Daar waar het gaat om een lijk is het niet close in beeld, noch zijn dergelijke verwondingen, zoals boven omschreven te zien.
Doordat de beklaagde volgens de regels en het beleid van het NICAM heeft gehandeld, is beklaagde niets te verwijten en kan van een waarschuwing of sanctie volgens beklaagde geen sprake zijn. Beklaagde heeft volledig te goeder trouw gehandeld.
De KC is van oordeel dat de vragen 3.3.2 (Komen er verwondingen voor in de productie?) en 3.4.1 (Spelen de angstwekkende situaties zich af in een voor kinderen alledaagse omgeving?) bevestigend beantwoord hadden moeten worden. Dat brengt de classificatie van de promo op Meekijken Gewenst met kinderen jonger dan zes jaar (MG6) op basis van angst. Beklaagde heeft ten onrechte nagelaten de promo te classificeren.

Uitspraak van de KC op 24 februari 2003: De KC acht de klacht van klager ongegrond, voor zover deze heeft geklaagd over het te vroege uitzendtijdstip van de promo voor de serie ‘Russen’. Beklaagde heeft wel ten onrechte nagelaten de promo te classificeren, wat deze klacht op dit punt wel gegrond maakt.
De KC gaat echter niet over tot het opleggen van een sanctie, noch tot een veroordeling in de kosten van de behandeling nu het de eerste keer is dat er een klacht tegen beklaagde ten aanzien van een promo –gedeeltelijk- gegrond wordt verklaard en bovendien het beleid ten aanzien van promo’s, commercials en trailers door het NICAM overzichtelijk is weergegeven in de diverse reglementen.

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

Voor kinderen jonger dan 6 kan het schadelijk zijn om beelden te zien van geweld, enge dieren of fantasiefiguren (zoals monsters en heksen) of van verwondingen. Kinderen onder de 6 hebben nog veel moeite om het verschil tussen ‘echt’ en ‘nep’ te zien.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 9 jaar

Voor kinderen jonger dan 9 kan het schadelijk zijn om griezelige beelden te zien, geweld tegen kinderen of dieren, of slachtoffers van bijvoorbeeld een ramp of oorlog.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

Beelden van hard geweld, bloederige wonden, lijken, mensen of dieren die doodsbang zijn, of beelden van alcohol/drugs, discriminatie of seks kunnen schadelijk zijn voor kinderen jonger dan 12.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 14 jaar

Beelden van gevaarlijk gedrag (zoals stunts en challenges) kunnen schadelijk zijn voor jongeren onder de 14. Ook horrorfilms (zowel realistische als onrealistische) zijn mogelijk schadelijk.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 16 jaar

Beelden van heftig geweld, horror, (expliciete) seks en verheerlijking van alcohol en drugs kunnen schadelijk zijn voor pubers van rond de 16. Ze zijn op zoek naar hun eigen grenzen, en naar spanning en sensatie. De invloed van hun leeftijdsgenoten is groot.

Lees meer

Mogelijk schadelijk tot 18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Er kunnen allerlei soorten geweld voorkomen in producties. Van slaan en schoppen tot schieten, martelen of seksueel geweld. De algemene regel is: hoe heftiger het geweld, hoe hoger de leeftijd. Ook wordt er gekeken naar hoe hard en hoe écht het geweld is, en of er bloed te zien is.

Lees meer

Angst

In de categorie angst kun je verschillende dingen tegenkomen: van verwondingen en lijken tot dierenleed, griezelige geluiden en horror. Maar ook aangrijpende beelden van zelfdoding of zelfbeschadiging. Net zoals bij geweld geldt: hoe echter en duidelijker iets in beeld komt, hoe hoger de leeftijd.

Lees meer

Seks

Het zien van seks kan jongeren, die hun (seksuele) identiteit aan het ontwikkelen zijn, een verkeerd beeld geven van wat 'normaal' is. Hoe ver een seksuele handeling gaat, en hoe vaak en duidelijk het in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie wordt gerookt, veel alcohol wordt gedronken of drugs worden gebruikt, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Gevaarlijke challenges of stunts

Het pictogram voor gevaarlijk gedrag geeft aan dat er gevaarlijke challenges of stunts voorkomen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal