Klachtnummer: 070707.01

 

Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)

 

Audiovisuele productie: televisieserie ‘South Park’, hierna te noemen: de Serie, uitgezonden op 6 juli 2007 om 18.00 uur, hierna te noemen: de Aflevering

 

1. De procedure
Klager heeft op 7 juli 2007 een klacht ingediend over de Aflevering.

De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht conform artikel 5 lid 1 Klachtenreglement van het NICAM getoetst en bepaald dat de klacht in behandeling kan worden genomen.

Beklaagde heeft bij brief van 30 augustus 2007 verweer gevoerd.

De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld in haar zitting van 12 september 2007.

Beklaagde is ter zitting verschenen. Klager is niet ter zitting verschenen.

 

2. De bestreden audiovisuele productie
Beklaagde heeft de Serie per seizoen geclassificeerd. De Aflevering maakt deel uit van het vierde seizoen dat de classificatie ‘let op met kinderen tot 6 jaar’ heeft op basis van de inhoudscategorieën angst (pictogram: spinnetje) en grof taalgebruik (pictogram: schreeuwend mannetje).

 

3. De klacht
De klacht richt zich op de inhoudscategorie geweld.
Klager vond dat in de Aflevering schokkende en gewelddadige beelden zaten die op een vroeg tijdstip werden uitgezonden. Een nagetekende Saddam Hoessein en een andere persoon werden in de Aflevering met een mes onthoofd.
Op de website van Beklaagde staat ook nog eens dat het programma zeker niet geschikt is voor tere kinderzieltjes.

 

4. Het verweer
In het verweerschrift geeft Beklaagde, hieronder verkort weergegeven, het volgende aan.

Beklaagde heeft de Serie geclassificeerd op 6 angst en grof taalgebruik. Deze classificatie is ook voor de Aflevering juist. Klager verwijst naar een scène waarin een nagetekende Saddam Hoessein en een andere persoon onthoofd zouden worden.

Deze scène komt in die vorm niet voor in de Aflevering. Wel is er een scène waarin Saddam Hoessein en de vriend van de duivel verwikkeld zijn in een gevecht. Beklaagde gaat ervan uit dat Klager op deze scène doelt.

Vooropgesteld dient te worden dat de Serie een animatie is waarin ook sociale thema’s op een slapstick wijze aangekaart worden. Kinderen die naar de Serie kijken, zullen de animatie zien, volwassenen zullen ook de achterliggende humor rondom politieke en sociale thema’s herkennen.
Het is bij beoordeling van de Serie van belang dat het om onrealistische en twee- dimensionaal getekende poppetjes met hele grote hoofden en grote witte ogen gaat, die houterig bewegen en in een zeer primair vormgegeven, tweedimensionale omgeving leven. Het geweld dat in de Serie voorkomt wordt op slapstick wijze in beeld gebracht. In de Aflevering komen poppetjes die dood gaan weer tot leven, en een been dat in een scène verloren is, is er in de volgende scène weer gewoon. Het in beeld gebrachte geweld is zeer onrealistisch te noemen en zal daarom ook door kinderen niet serieus genomen worden.
Beklaagde is van mening dat de Serie juist geclassificeerd is en verzoekt de Commissie dan ook de klacht ongegrond te verklaren.

 

5. De mondelinge behandeling
Beklaagde deelt mee dat een codeur van Beklaagde naar aanleiding van de klacht de Aflevering opnieuw heeft bekeken. De classificatie van de codeur kwam overeen met de classificatie in de database. Volgens Beklaagde komt er geen onthoofding voor in de Aflevering, wel is er een scène met een mes.

Beklaagde neemt de klacht van Klager serieus en geeft aan dat zij aandacht besteedt aan de programmering na 18.00 uur. Kinderen begrijpen echter de politieke achtergronden niet. Volwassenen kijken anders naar de Serie dan dat kinderen doen.

 

6. Het oordeel van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie heeft het classificatieformulier 4.1 toegepast op de Aflevering en behandelt hieronder de relevante vragen.

 

Bij de inhoudscategorie geweld moet vraag 2.2.1. ( Komen in de productie één of meerdere vormen van fysiek geweld voor?) met ‘1 keer of vaker’ beantwoord worden. De Klachtencommissie wijst hierbij op de scène waarin Saddam Hoessein Chris met een mes steekt. Vraag 2.3.1. (Zitten er geweldsacties in die indringend zijn?) moet met ‘ja’ beantwoord worden. Vraag 2.4.1. (Zijn er beelden van verwondingen ten gevolge van zichtbare geweldsacties?) en vraag 2.4.2. (Zijn er beelden van ernstige verwondingen ten gevolge van zichtbare geweldsacties?) moeten beiden met ‘1 keer of vaker’ beantwoord worden. De verwondingen die Chris oploopt als hij met een mes neergestoken wordt zijn als ernstig aan te merken. Er is tijdens de steekpartij veel bloed te zien en afgehakte ledematen. Vraag 2.5.1. (Zitten er geweldsacties in die door mensen uitvoerbaar zijn?) moet eveneens met ‘1 keer of vaker’ beantwoord worden. Vraag 2.7.1. (Vindt al het geweld plaats in een slapstick-context?) moet met ‘ja’ beantwoord worden.

 

Geweldsacties die indringend zijn en leiden tot ernstige verwondingen en uitvoerbaar zijn maar die in een animatie slapstickcontext plaatsvinden, leiden in de categorie geweld tot de classificatie Alle Leeftijden.

 

Bij de inhoudscategorie angst dienen vraag 3.3.1. ( Komen er verwondingen voor in de productie)? en vraag 3.3.2. (Komen er ernstige verwondingen voor in de productie?) beiden met ‘1 keer of vaker’ beantwoord te worden, op grond van de hierboven bij geweld genoemde scène met de steekpartij. Daarnaast moet vraag 3.6.1. (Spelen de angstwekkende situaties zich af in een realistische omgeving?) met ‘ja’ beantwoord worden.

De aanwezigheid van ernstige verwondingen in een animatieproductie brengt de classificatie voor angst op 6.

 

De overige inhoudscategorieën zijn op de Aflevering niet van toepassing.

 

De hoogste leeftijdsclassificatie is bepalend voor de uiteindelijke classificatie, waardoor de classificatie voor de Aflevering uitkomt uit op 6, op basis van de inhoudscategorie angst.

 

De classificatie 6 heeft als consequentie dat de Aflevering conform artikel 3 lid 1 Deelreglement Televisie op elk tijdstip van de dag mag worden uitgezonden.

 

7. De beslissing van de Klachtencommissie
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht ongegrond.

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van het NICAM.
Het beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de
Klachtencommissie schriftelijk bij de secretaris van de Commissie van Beroep te worden ingediend. Het adres luidt: NICAM, Commissie van Beroep, Postbus 322, 1200 AH Hilversum.


Hilversum, 19 oktober 2007

 


Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

6 jaar

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

Lees meer

9 jaar

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

Lees meer

12 jaar

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

Lees meer

14 jaar

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

Lees meer

16 jaar

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

Lees meer

18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Lees meer

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Lees meer

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal