De klacht richt zich op de film ‘The Cell’ die door beklaagde 1 is geclassificeerd en is uitgekomen op 12 jaar en ouder (12) op grond van geweld (pictogram: vuistje) met de toevoeging grof taalgebruik (pictogram: schreeuwend mannetje). De film is uitgezonden op televisie door beklaagde 2 op 12 september 2003 om 22.00 uur.
De klacht richt zich op de inhoudscategorieën geweld en angst. Klager is van mening dat de film nooit de classificatie 12 had mogen krijgen gezien het geweld in de film en de erg bloederige moorden met close-ups van bebloede en verminkte lichaamsdelen.
Beklaagde 1 stelt dat de film weliswaar griezeleffecten bevat en angstwekkende situaties, maar dat deze zich niet afspelen in een alledaagse omgeving. Beklaagde erkent dat de ontkennende beantwoording van vraag 2.5.2 (Zijn er beelden van ernstige verwondingen ten gevolge van zichtbare geweldsacties?) niet overeen komt met de inhoud van de film. Beklaagde 1 is zich er bewust van dat juiste beantwoording van de vraag in combinatie met de aanwezigheid van geweld wat indringend en uitvoerbaar is cruciaal is voor het toekennen van de classificatie 16 jaar en ouder (16). Beklaagde is van mening dat de rest van de vragen van het coderingsformulier juist zijn beantwoord.
Beklaagde 2 beroept zich op artikel 8 Deelreglement Televisie van het NICAM. Zij geeft aan te goeder trouw de classificatie overgenomen te hebben van beklaagde 1 en is van mening dat uitsluitend beklaagde 1 aangesproken dient te worden.
Volgens de Klachtencommissie is hier inderdaad sprake van een situatie als genoemd in artikel 8 Deelreglement Televisie wat handelt over de zogenaamde ‘eerste classificatie’. Dit artikel bepaald dat een omroepinstelling te goeder trouw mag overgaan tot het uitzenden van de betreffende film op een uitzendtijdstip dat in overeenstemming is met het oorspronkelijke classificatieresultaat. Een beroep op het bovengenoemde artikel is mogelijk indien er tegen de omroepinstelling een klacht wordt ingediend naar aanleiding van het classificatieresultaat en het uitzendtijdstip van de film. Het beroep op dit artikel moet volgens de Klachtencommissie worden gehonoreerd, aangezien uit niets blijkt dat beklaagde 2 niet te goeder trouw de classificatie van beklaagde 1 heeft overgenomen. De klacht tegen beklaagde 2 is derhalve ongegrond.
Artikel 8 lid 1 Algemeen Reglement NICAM bepaalt dat de klacht moet zijn ingediend binnen zes weken na het moment waarop de klager kennis heeft genomen van het handelen dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. De film is meer dan zes weken voor het indienen van de klacht door beklaagde uitgezonden, daaruit volgt dat de klacht ten aanzien van beklaagde 1 niet-ontvankelijk is.
De klachtencommissie heeft ambtshalve het coderingsformulier versie 1.1 toegepast. Ten aanzien van inhoudscategorie geweld heeft beklaagde 1 vraag 2.2.3 (Hoe vaak komt geweld met vuur-, slag- of steekwapens voor?) en 2.5.2 (Zijn er beelden van ernstige verwondingen ten gevolge van zichtbare geweldsacties?) ten onrechte met ‘nooit’ beantwoord. De leeftijdsclassificatie ten aanzien van deze inhoudscategorie moet daarom 16 jaar en ouder zijn.
Ten aanzien van de inhoudscategorie angst hadden vraag 3.1.4 (Hoe vaak komt fysiek geweld tegen dieren voor?) en vraag 3.3.3 (Komen er ernstige verwondingen voor in de productie?) met ‘1 keer of vaker’ beantwoord moeten worden. De angstwekkende situaties spelen zich bovendien in een alledaagse omgeving af (vraag 3.4). Deze beantwoording leidt ertoe dat de film ten aanzien van de inhoudscategorie angst de classificatie 16 jaar en ouder dient te krijgen.

De uitspraak van de Klachtencommissie van 12 februari 2004: de Klachtencommissie acht de klacht tegenover beklaagde 1 niet-ontvankelijk. De klacht tegen beklaagde 2 is ongegrond. Beklaagde 1 dient echter wel de classificatie van de film, namelijk 16 jaar en ouder op basis van geweld en angst, alsnog zelf in te voeren in de database van het NICAM.

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

6 jaar

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

Lees meer

9 jaar

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

Lees meer

12 jaar

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

Lees meer

14 jaar

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

Lees meer

16 jaar

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

Lees meer

18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Lees meer

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Lees meer

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal