De klacht betreft de serie ‘Xena’, welke op doordeweekse dagen rond 17.00 uur werd uitgezonden. Specifiek wordt de aflevering van 5 september 2002, genaamd ‘Fallen Angel’, genoemd door de klaagster. De leeftijdsclassificatie van de serie is uitgekomen op Meekijken Gewenst met kinderen jonger dan 6 jaar (MG6) op basis van geweld (vuist) en angst (spin).
Klaagster heeft aangegeven dat volgens het pictogram het programma geschikt is voor kinderen vanaf 6 jaar om alleen naar te kijken, maar volgens haar is het programma te gewelddadig, bloederig en eng. Over eerdere afleveringen kan klaagster niets zeggen, dit was namelijk de eerste keer dat ze een aflevering van het programma heeft gezien. Ze kreeg echter niet de indruk dat het hier om een uitzondering ging.
Beklaagde is van mening dat er een vergelijking met de serie ‘Hercules’ gemaakt kan worden. In deze serie komen namelijk ook fantasiewezens voor zoals tovenaars en draken. De wereld waar beide series zich afspelen vertonen vrijwel geen gelijkenis met het heden. Tevens komen in beide series niet indringende zwaardgevechten voor die direct goed aflopen. De Klachtencommissie (KC) heeft, naar aanleiding van een klacht omtrent de serie ‘Hercules’, geoordeeld dat de classificatie van deze serie terecht uitkomt op MG6. Dit zou, gezien de gelijkenis, bij ‘Xena’ ook het geval moeten zijn. Beklaagde vindt dat de correspondentie en uitspraak van de ‘Hercules’ zaak bij de besluitvorming van onderhavige zaak betrokken moet worden.
De KC schept eerst duidelijkheid over het feit dat Kijkwijzer een advies geeft over de mogelijke schadelijkheid van het audiovisuele product; het pictogram MG6 duidt erop dat het programma niet schadelijk is voor kinderen vanaf 6 jaar. Over de geschiktheid van het programma dienen echter de ouders en opvoeders zelf een oordeel te vellen.
De vragen in het classificatieformulier ten aanzien van de inhoudscategorie angst zijn door beklaagde juist ingevuld. Vraag 17 (Is er sprake van fantasiewezens die zich dreigend gedragen?) en vraag 18 (Is er sprake van dieren die zich dreigend gedragen?) zijn terecht met ‘ja’ beantwoord. Vraag 19 (Is er sprake van transformaties of gedaantewisselingen?) had echter ook positief beatwoord moeten worden. De classificatie komt dan uit op MG6 op basis van angst.
Aangezien de KC na uitvoerige discussie niet tot een eenduidig oordeel wist te komen over de vraag of het geweld in de onderhavige aflevering ‘indringend’ is in de zin van het classificatieformulier, is het advies van de Wetenschapscommissie (WC) van het NICAM gevraagd.
De WC geeft aan dat in de serie gevechten gepaard gaan met enorme uithalen en heftige fysieke kracht. Hierbij worden indringende geluiden gebruikt. Het geweld heeft een grote impact en opzwepende kracht, het gaat tevens gepaard gaat met een hoog montagetempo. Er zitten veel verrassingsscènes en schrikeffecten in de serie. Daarom heeft de commissie ervoor gekozen deze serie als voorbeeld te noemen bij vraag 10 van het classificatieformulier versie 1.0 over de uitvoerbaarheid van geweld (vuistgevechten) en bij vraag 11 over de indringendheid van het geweld (worstelingen en man-tegen-man-gevechten). De KC is, naar aanleiding van de toelichting van de WC, van oordeel dat het geweld in de gewraakte aflevering van de serie zowel indringend als uitvoerbaar moet worden aangemerkt. Dit heeft tot gevolg dat de leeftijdsclassificatie op 12 jaar en ouder (12) uitkomt op basis van geweld (vuist). Uit het seriebeleid volgt dat de zwaarst geclassificeerde aflevering maatgevend is voor de hele serie, deze zou derhalve 12 op basis van geweld moeten zijn. Daaruit volgt dat deze serie niet voor 20.00 uur uitgezonden mag worden.
Mocht beklaagde van mening zijn dat de classificatie 12 voor de gehele serie te zwaar is, gezien de inhoud van de overige afleveringen, dan is hij bevoegd conform het actuele seriebeleid een nieuwe steekproef uit te voeren, echter zonder bovengenoemde aflevering, met als gevolg dat alleen die aflevering na 20.00 uur uitgezonden mag worden met de toepasselijke pictogrammen. Beklaagde kan er echter ook voor kiezen de gewraakte aflevering wel in de steekproef op te nemen, maar zodanig aangepast dat hij op een lagere classificatie zou kunnen uitkomen.
Beklaagde zou er echter er goed aan doen de leeftijdsclassificatie van 12 voor de serie als geheel te accepteren, gezien de conclusie van de KC dat het geweld in de serie zowel uitvoerbaar als indringend is én de gehele serie wordt genoemd als voorbeeld bij de vragen over deze onderwerpen in het classificatieformulier.

Uitspraak van de KC op 16 april 2003: de KC heeft de klacht ongegrond verklaard voor zover deze betrekking heeft op de inhoudscategorie angst. De klacht ten aanzien van geweld wordt gegrond verklaard. Aangezien de gewraakte aflevering niet opgenomen is in de oorspronkelijke steekproef gaat de KC niet over tot het opleggen van een sanctie. Beklaagde dient echter wel binnen vier weken alle maatregelen te nemen om de onjuiste classificatie ongedaa

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

6 jaar

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

Lees meer

9 jaar

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

Lees meer

12 jaar

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

Lees meer

14 jaar

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

Lees meer

16 jaar

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

Lees meer

18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Lees meer

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Lees meer

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal