Actueel

Minister en audiovisuele branches tekenen convenant

Hilversum, 11 februari 2009

De audiovisuele branches, openbare bibliotheken en het NICAM hebben met minister Hirsch Ballin van Justitie een overeenkomst ondertekend die moet leiden tot een betere handhaving van deleeftijdsgrenzen  voor audiovisuele producten in bioscopen, winkels, videotheken en bibliotheken. De ondertekening vond plaats tijdens een bijeenkomst op dinsdag 10 februari in Nieuwspoort in Den Haag. Behalve door de minister is het convenant ondertekend door Ron Sterk (directeur NVB), Martin de Wilde (directeur NVER), Willem van Teeseling (directeur NVDO), Carin Klompen (hoofd beleid VOB) en Wim Bekkers (directeur NICAM).   

 

 

 

De belangrijkste afspraak in het convenant is dat de leeftijdsgrens van 16 jaar strikt wordt nageleefd. In 2011 moet deze leeftijdsgrens in tenminste 70 procent van de gevallen worden gerespecteerd. Tegelijk worden extra maatregelen genomen om volledige naleving te bereiken na 2011. Het ministerie zal de branches hierbij op verschillende manieren ondersteunen. Daarbij behoort ook een wettelijke verplichting tot aansluiting bij het NICAM de mogelijkheden. Het NICAM zal een communicatieplan uitvoeren, waarin instructie en certificering van het verkopend personeel een centrale rol spelen. Het ministerie van Justitie zal alle ondernemers in een brief wijzen op het onderzoek en de verantwoordelijkheid die ondernemers op basis van artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht dragen voor de bescherming van de jeugd tegen schadelijk beeldmateriaal. Het ministerie van Justitie zal bovendien in kaart brengen hoe het overheidstoezicht op de naleving kan worden verscherpt.


terug naar nieuwsoverzicht