Kijkwijzer

Kijkwijzer jinfurmak dwar kontenut li jista' jkun ta' ħsara għat-tfal.

Skopri kif jaħdem Kijkwijzer

Bl-għajnuna ta' esperti u xjenzati, Kijkwijzer żviluppat seba' klassifikazzjonijiet tal-età u sitt deskritturi tal-kontenut. Dawn jgħinuk tieħu deċiżjoni dwar x'għandek (jew m'għandekx) tara u jħalluk tgawdi l-midja meta jkun il-waqt.

Bl-użu ta' kwestjonarju żviluppat minn Kijkwijzer, ix-xandara u d-distributuri jikklassifikaw il-produzzjonijiet tagħhom stess. L-hekk imsejħa kodifikaturi - impjegati mħarrġa minn Kijkwijzer - jaraw produzzjoni kull minuta u jwieġbu mistoqsijiet dwar dak li raw. Algoritmu żviluppat minn Kijkwijzer imbagħad jikkalkula liema klassifikazzjoni tikseb il-produzzjoni.

Għandek ilment?

Jekk ma taqbilx mal-klassifikazzjoni ta' Kijkwijzer, tista' tippreżenta ilment ma' NICAM, l-organizzazzjoni prinċipali ta' Kijkwijzer.

Ilmenti

L-Etajiet Kollha (AL)

L-etajiet kollha (AL) ifisser li film, serje jew programm televiżiv ma fih l-ebda immaġni ta' ħsara.

AQRA IKTAR

6 snin

Il-kategorija tal-età 6 snin ġiet żviluppata biex tipproteġi lit-tfal żgħar minn xbihat tal-biża' u vjolenti. Tfal żgħar huma speċjalment sensittivi għal dan it-tip ta' materjal.

AQRA IKTAR

9 snin

Ladarba t-tfal ikollhom madwar 9 snin, ikunu jistgħu jifhmu aħjar jekk il-films jew is-serje humiex reali. Huwa għalhekk li xi produzzjonijiet huma kklassifikati minn 9 snin 'l fuq.

AQRA IKTAR

12-il sena

Meta t-tfal ikollhom bejn l-10 u t-12-il sena, jibdew iħarsu b'mod differenti lejn id-dinja ta' madwarhom. Xorta waħda, it-tfal madwar din l-età jiġu affettwati aktar faċilment mill-kontenut mill-adoloxxenti.

AQRA IKTAR

14-il sena

F'din l-età, it-tfal jibdew jużaw il-films u t-televiżjoni biex jitgħallmu lezzjonijiet 'soċjali', bħal: kif tkun int stess? U kif tinteraġixxi mal-oħrajn? Il-wiri ta' mġiba perikoluża fuq l-iskrin jista' għalhekk jikkawża problemi f'din l-età.

AQRA IKTAR

16-il sena

Għalkemm żgħażagħ ta' 16-il sena huma kapaċi jifhmu aħjar id-differenza bejn it-tajjeb u l-ħażin, dan ma jfissirx li jistgħu jaraw biss kwalunkwe film jew serje mingħajr problemi.

AQRA IKTAR

18-il sena

Il-klassifikazzjoni tal-età 18-il sena u aktar tindika li film jew programm televiżiv huwa għall-adulti biss.

AQRA IKTAR

Vjolenza

Meta t-tfal jaraw il-vjolenza, tista' tagħmilhom aggressivi, beżgħana jew desensitizzati għall-vjolenza. Iċ-ċans għal dawn it-tip ta' effetti huwa influwenzat minn ftit affarijiet, bħal: kemm hi realistika l-vjolenza? Hemm demm jew massakru? Il-vjolenza hija ppremjata?

AQRA IKTAR

Biża'

Stampi tal-biża' jistgħu jbeżżgħu lit-tfal, jagħmluhom skomdi jew saħansitra jikkawżaw effetti fit-tul bħal ħmar il-lejl. L-effetti jvarjaw skont it-telespettatur u l-età tat-telespettatur.

AQRA IKTAR

Sess

Tfal u żagħżagħ li jinsabu f'nofs l-iżvilupp (sesswali) tagħhom, mhux dejjem ikunu lesti li jaraw xeni sesswali. Jistgħu wkoll ma jkunux jistgħu jinterpretawhom b'mod korrett. Kijkwijzer tqis dan. Kemm hi espliċita xena sesswali tiddetermina l-klassifikazzjoni tal-età finali.

AQRA IKTAR

Lingwaġġ baxx

Il-lingwaġġ baxx jikkonsisti f'dagħa u kliem ħażin, termini suġġestivi jew kliem sesswali. It-tfal jistgħu jimitaw l-użu ta' lingwaġġ offensiv u anke jinkorporawh fil-vokabularju tagħhom.

AQRA IKTAR

Diskriminazzjoni

Id-diskriminazzjoni hija kwalunkwe espressjoni li tissuġġerixxi lI (grupp ta') nies huma "inferjuri" b'xi mod, pereżempju abbażi tal-kulur tal-ġilda, ir-reliġjon, is-sesswalità, is-sess jew il-ġeneru, in-nazzjonalità jew l-etniċità. Jekk produzzjoni jkun fiha diskriminazzjoni u l-azzjoni diskriminatorja ma tiġix ikkundannata immedjatament, tintwera l-ikona għad-diskriminazzjoni.

AQRA IKTAR

Tipjip, alkoħol u drogi

Jekk jintużaw drogi b'saħħithom fi produzzjoni - jew (ħafna) alkoħol, drogi ħfief jew tabakk - l-ikona ta' Kijkwijzer għat-tipjip, alkoħol u drogi tiġi murija. L-adoloxxenti jistgħu jibdew jaraw l-użu tagħhom bħala xi ħaġa li hija normali, jew saħansitra bħala xi ħaġa ta' min jippruvaha.

AQRA IKTAR

Lingwa