Klachtenprocedure

Ontbrekende pictogrammen

Naar aanleiding van een klacht over het ontbreken van pictogrammen in de digitale programmagidsen van de provider heeft het bureau van het NICAM een controle uitgevoerd en gezien dat de informatie bij de betreffende provider ontbrak. De fout is doorgegeven aan de provider en aan hen is verzocht uit te zoeken waar de fout is ontstaan, zodat herhaling in de toekomst voorkomen kan worden. De provider heeft aan dit verzoek gehoor gegeven.Terug naar overzicht