Kijkwijzer

Kijkwijzer informerar dig om innehåll som kan vara skadligt för barn.  

Upptäck hur Kijkwijzer fungerar 

Med hjälp av experter och forskare har Kijkwijzer tagit fram sju åldersklassificeringar och sex innehållsbeskrivningar. Dessa hjälper dig att fatta beslut om vad du ska titta på (eller inte titta på) och låter dig njuta av media när tiden är rätt.

Med hjälp av ett frågeformulär som utvecklats av Kijkwijzer klassificerar programföretag och distributörer sina egna produktioner. Så kallade kodare - medarbetare som utbildats av Kijkwijzer - tittar noga på en produktion och svarar på frågor om vad de sett. En algoritm som utvecklats av Kijkwijzer beräknar sedan vilken klassificering produktionen får.

Har du något att klaga på?

Om du inte håller med om Kijkwijzers klassificering kan du lämna in ett klagomål till NICAM, Kijkwijzers moderorganisation.

Lämna in ett klagomål

Alla åldrar

Alla åldrar (AL) innebär att en film, serie eller TV-program inte innehåller några skadliga bilder.  

Läs mer

6 år

Åldersgränsen 6 år har tagits fram för att skydda små barn från skrämmande och våldsamma bilder. Små barn är särskilt känsliga för den här typen av material.

Läs mer

9 år

När barn är runt 9 år kan de bättre förstå om filmer eller serier är verkliga. Det är därför vissa produktioner är klassade som 9 år och äldre.

Läs mer

12 år

När barn är mellan 10 och 12 år gamla börjar de se annorlunda på världen omkring dem. Barn i den här åldern påverkas dock lättare av innehåll än tonåringar.

Läs mer

14 år

I den åldern börjar barn använda film och tv för att lära sig "sociala" saker, som: hur ska man vara sig själv? Och hur interagerar man med andra? Att se farligt beteende på skärmen kan därför orsaka problem i den här åldern.

Läs mer

16 år

Även om 16-åringar är bättre på att förstå skillnaden mellan bra och dåligt, betyder det inte att de kan se vilken film eller serie som helst utan problem.

Läs mer

18 år

Åldersgränsen 18 år och äldre anger att en film eller ett TV-program endast är avsett för vuxna.

Läs mer

Våld

När barn ser våld kan det göra dem aggressiva, rädda eller okänsliga för våld. Chansen för denna typ av effekter påverkas av några saker, t.ex.: hur realistiskt är våldet? Finns det blod eller sargade kroppar? Belönas våld?

Läs mer

Rädsla

Skrämmande bilder kan skrämma barn, göra dem rastlösa eller till och med orsaka långvariga effekter som mardrömmar. Effekterna varierar beroende på betraktaren och betraktarens ålder.

Läs mer

Sex

Barn och tonåringar som befinner sig mitt i sin (sexuella) utveckling är inte alltid redo att se sexuella scener. De kan också vara oförmögna att tolka dem korrekt. Kijkwijzer tar hänsyn till detta. Hur explicit en sexscen är avgör den slutliga åldersklassificeringen.

Läs mer

Grovt språk

Grovt språk består av svordomar och förbannelser, suggestiva termer eller sexuella uttryck. Barn kan imitera användningen av stötande språk och till och med införliva det i sitt ordförråd.

Läs mer

Diskriminering

Diskriminering är varje uttryck som antyder att (en grupp av) människor är "sämre" på något sätt, till exempel på grund av hudfärg, religion, sexualitet, kön, nationalitet eller etnicitet. Om en produktion innehåller diskriminering och den diskriminerande handlingen inte omedelbart fördöms, visas ikonen för diskriminering.

Läs mer

Rökning, alkohol och droger

Om tunga droger används i en produktion - eller (mycket) alkohol, lättare droger eller tobak - visas Kijkwijzer-ikonen för rökning, alkohol och droger. Tonåringar kan börja se användningen som något normalt, eller till och med som något värt att prova.

Läs mer

Språk