Actueel

Vlaanderen op weg naar een VICAM

Hilversum, 1 mei 2006
De Vlaamse Mediaraad adviseert de invoering van een uniform classificatiesysteem voor de Vlaamse omroepen naar het model van Kijkwijzer in Nederland. De Mediaraad heeft dit advies onlangs uitgebracht aan de Vlaamse Minister voor de Media, Geert Bourgeois. Een groep van deskundigen – de Werkgroep Kijkwijzer – die het advies voorbereidde, stelt de oprichting voor van een VICAM (Vlaams Instituut voor de Classifcatie van Audiovisuele Media). 
De Werkgroep Kijkwijzer consulteerde onder meer de belangrijkste tv-aanbieders in Vlaanderen -  VRT, VMMa, SBS Belgium, Belgacom en Telenet – die nu nog geen uniform classificatiesysteem hanteren. Zij blijken in meerderheid wel affiniteit te hebben met de Nederlandse Kijkwijzer. De Kijkwijzer classificaties, bijvoorbeeld voor speelfilms, worden nu ook al vaak gebruikt als aanknopingspunt voor de eigen classificatie. De Vlaamse omroepen vertelden de Werkgroep dat zij van Nederlandse omroepen ‘positieve echo’s’ hadden ontvangen over Kijkwijzer en dat hun Nederlandse collega’s de meerwaarde van het Kijkwijzer systeem onderschreven.
De Vlaamse omroepen vinden het niet zinvol het wiel opnieuw uit te vinden door een eigen systeem op te zetten. Op één of andere manier aansluiten bij de Nederlandse Kijkwijzer wordt over het algemeen realistischer geacht. Het NICAM heeft toegezegd tot het leveren van begeleiding en van kennis bij een eventuele opstart in Vlaanderen. 
terug naar nieuwsoverzicht