Actueel

Audiovisuele branches letten scherper op leeftijd

Hilversum, 3 februari 2009

De audiovisuele branches gaan met ingang van 2009 scherper letten op de leeftijd bij de verkoop, verhuur en uitleen van dvd’s en games en op de toegang tot de bioscopen. Winkels, bioscopen, videotheken en bibliotheken zullen een overeenkomst sluiten met het ministerie van Justitie, waarin zij afspreken de controle op leeftijden substantieel te verbeteren.

 

De audiovisuele branches en het ministerie reageren met deze maatregelen op de uitkomsten van onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Justitie uitgevoerd is door de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit Twente. Hieruit blijkt dat de leeftijdsgrenzen te weinig worden gehandhaafd, met name in warenhuizen en speelgoedwinkels. De leeftijdsgrenzen worden aanzienlijk beter nageleefd door branches en bedrijven die bij het NICAM zijn aangesloten, zoals bioscopen en videotheken, maar ook zij scoren nog niet voldoende.   

 

De minister en de audiovisuele branches willen dat de leeftijdsgrens van 16 jaar voor de zwaarste categorie beeldmateriaal strikt wordt nageleefd. In 2011 moet deze grens in tenminste 70 procent van de gevallen worden gerespecteerd. Tegelijk worden extra maatregelen genomen om volledige naleving te bereiken na 2011. Het ministerie zal de branches hierbij op verschillende manieren ondersteunen. Het ministerie van Justitie bekijkt op welke manier meer verkooppunten bij het NICAM kunnen worden aangesloten. Daarbij behoort ook een wettelijke verplichting tot de mogelijkheden. Het  NICAM zal een communicatieplan uitvoeren, waarin instructie en certificering van het verkopend personeel een centrale rol spelen. Het ministerie van Justitie zal alle ondernemers in een brief wijzen op het onderzoek en de verantwoordelijkheid die ondernemers op basis van artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht dragen voor de bescherming van de jeugd tegen schadelijk beeldmateriaal. Het ministerie van Justitie zal bovendien in kaart brengen hoe het overheidstoezicht op de naleving kan worden verscherpt.

Vragenlijstonderzoek onder het personeel van de audiovisuele branche leert dat men positief is over Kijkwijzer en PEGI (leeftijdsclassificatie van games), maar het personeel acht zichzelf noch de werkgever verantwoordelijk. Het ondervraagde personeel vindt eerder dat ouders en jongeren zelf verantwoordelijk zijn. Bovendien acht men de kans op controle klein.Verder toont experimenteel onderzoek aan dat er geen aantrekkende werking uitgaat van de Kijkwijzer- en PEGI-pictogrammen. Het is dus niet zo dat jongeren een bepaalde film willen zien of game willen spelen juist omdat die een hogere leeftijdsgrens heeft, of omdat er ‘spannende’ pictogrammen op staan.

 

Voor meer informatie: www.justitie.nl 
terug naar nieuwsoverzicht