Klachtenprocedure

Bloodshot (trailer)
Mogelijk schadelijk tot 16 jaarGeweld


De classificatie van de trailer Bloodshot was oorspronkelijk 12 jaar vanwege geweld. Naar aanleiding van een klacht heeft het bureau van Kijkwijzer de betreffende trailer bekeken. Daarin zijn beelden te zien in de categorie geweld die schadelijk kunnen zijn voor kinderen onder de 16 jaar. Zo komen er in de productie geweldsacties voor die zichtbare ernstige verwondingen veroorzaken. Deze beelden leiden binnen Kijkwijzer tot een 16 jaar advies voor geweld.
 
Naar aanleiding van onze bevindingen hebben wij de distributeur verzocht om de classificatie van de betreffende trailer aan te passen naar 16 jaar vanwege geweld. De distributeur heeft aan dit verzoek gevolg gegeven en de classificatie van de trailer aangepast.Terug naar overzicht