Actueel

Commissariaat rapporteert over functioneren NICAM in 2006

Hilversum, 20 juli 2007
 Het Commissariaat voor de Media heeft vastgesteld dat de Kijkwijzer in het algemeen uitstekend werkt. Tot die conclusie komt het Commissariaat na analyse van de gegevens uit het rapport NICAM Kwaliteitsbewaking 2006.

 

 

Sinds 1 januari 2005 is het Commissariaat belast met het metatoezicht op zowel de kwaliteitscontrole van het NICAM als op de criteria die het instituut gebruikt om te bepalen of de classificatie betrouwbaar, valide, stabiel, consistent en nauwkeurig is. De steekproef voor het kwaliteitsonderzoek wordt jaarlijks in overleg met het Commissariaat opgezet en vastgelegd. Ook over de gegevens die in het rapport van het NICAM worden opgenomen, hebben partijen in een convenant afspraken gemaakt.

 

 

Uit de kwaliteitscontrole van het NICAM blijkt dat de welbekende pictogrammen een goede indicatie geven van de mogelijke schadelijke elementen van mediaproducties en dat het tijdstip van programmering in vrijwel alle gevallen in lijn is met de classificatie.

 

Ondanks deze goede resultaten zijn er regelmatig kritische geluiden over het functioneren van de Kijkwijzer te beluisteren. Nu is gebleken dat het classificatiesysteem goed werkt, rijst het vermoeden dat de kritiek is terug te voeren op verwarring over de begrippen ‘schadelijkheid’ en ‘geschiktheid’.

 

 

De Kijkwijzer classificeert uitsluitend op schadelijkheid voor minderjarigen en laat de geschiktheid van de programma’s buiten beschouwing. Een film met grof taalgebruik kan door ouders of opvoeders weliswaar als ongeschikt voor hun kroost worden beschouwd, maar dat wil nog niet zeggen dat de film ook schadelijk is voor de jeugdige kijker. Het NICAM beraadt zich op een manier om in de toekomst ook informatie over de mate van geschiktheid van audiovisuele content te geven.

Bron: www.cvdm.nl

terug naar nieuwsoverzicht