Klachtenprocedure

De Kameleon aan de ketting


Uitspraak KC: 08-09-2021

Mogelijk schadelijk tot 9 jaarAngstGrof taalgebruik


Klaagster vond de film De Kameleon aan de ketting ongeschikt voor kinderen van zes jaar, de klacht had betrekking op de leeftijdsclassificatie van de film. De film was op het moment dat deze openbaar werd gemaakt niet geclassificeerd, althans de classificatie was niet openbaargemaakt in het Kijkwijzer classificatiesysteem. Wel werd op het moment dat de klacht is ingediend op de website van Pathé de leeftijds- en inhoudspictogrammen voor de classificatie 6 jaar vanwege angst vertoond. De Distributeur alsmede het Bureau zijn van mening dat de leeftijdsclassificatie van de Film uitkomt op 9 jaar vanwege angst en grof taalgebruik. De Klachtencommissie sluit zich hierbij aan. De klacht jegens de Distributeur acht de Klachtencommissie derhalve gegrond. Er wordt een maatregel van waarschuwing opgelegd aan de Distributeur.  

Bekijk de volledige uitspraak van de Klachtencommissie

Terug naar overzicht