Klachtenprocedure

De Proefkeuken
Mogelijk schadelijk tot 6 jaarAngstGrof taalgebruik


De classificatie van de serie ‘De Proefkeuken' was oorspronkelijk 6 jaar vanwege angst. Naar aanleiding van een klacht heeft het bureau van Kijkwijzer de betreffende aflevering bekeken. Daarin komt grof taalgebruik voor. Wanneer grof taalgebruik in de productie voorkomt moet hiervoor middels een pictogram worden gewaarschuwd, waardoor de classificatie zou uitkomen op 6 jaar vanwege angst met grof taalgebruik.

Naar aanleiding van onze bevindingen hebben wij de omroep verzocht om de classificatie van de betreffende serie aan te passen naar 6 jaar vanwege angst met grof taalgebruik. De omroep heeft aan dit verzoek gevolg gegeven en de classificatie van de serie aangepast.Terug naar overzicht