Actueel

Kijkwijzer vernieuwt en verfijnt met extra leeftijden en meer info

Hilversum, 7 januari 2020

 

Met ingang van januari 2020 worden de bestaande Kijkwijzerclassificaties uitgebreid met twee nieuwe leeftijden: 14 en 18 jaar. Deze worden toegevoegd aan de bestaande Kijkwijzer leeftijden: Alle Leeftijden, 6, 9, 12 en 16 jaar. Naast de bekende pictogrammen zal Kijkwijzer in het nieuwe jaar ook meer informatie bieden aan ouders en kinderen ook meer informatie bieden over de classificaties. 

Uitgebreide informatieservice
In 2020 zal Kijkwijzer aan de wensen van ouders en kinderen tegemoet komen door stappen te zetten in de transformatie naar een uitgebreidere informatieservice. Het betekent dat de bestaande voorlichting van Kijkwijzer met leeftijden en pictogrammen wordt verdiept, zodat ouders en kinderen op een toegankelijke wijze meer achtergrondinformatie over de classificatie en de aard van afzonderlijke audiovisuele producties kunnen krijgen. In januari komt deze informatie eerst alleen beschikbaar voor bioscoopfilms. In de loop van het jaar zal die worden verbreed naar andere media.    

Extra leeftijden voor heftige beelden
Het huidige media-aanbod vereist een meer genuanceerde classificatie voor heftige inhoud en beelden dan voorheen het geval was. Ook consumenten, ouders en tieners hebben behoefte aan meer verfijnde adviesleeftijden die beter aansluiten bij hun beleving van audiovisuele media. In overleg met de wetenschappers die het NICAM adviseren, is daarom besloten om twee nieuwe leeftijden te introduceren: 14 en 18 jaar. 
Met de 14 jaar leeftijd wordt meer ruimte gegeven aan producties – vaak specifiek voor jonge tieners bedoeld - die te heftig zijn voor een 12 jaar advies, maar ook weer niet zo heftig dat een 16 jaar classificatie nodig zou zijn. De 18 jaar classificatie is voor producties met extreem geweld en harde porno. Tot nu toe kregen ook die producties een 16 jaar classificatie.  
De bestaande wetgeving die gekoppeld is aan de leeftijd 16 jaar (artikel 240a Wetboek van Strafrecht) blijft ongewijzigd. 

Onderzoek onder gebruikers
De vernieuwingen zijn het resultaat van uitvoerig onderzoek dat het NICAM heeft gedaan naar het mediagebruik en -aanbod. Ook is onderzocht wat ouders en kinderen in de huidige tijd van Kijkwijzer verwachten en hoe ze het beste geïnformeerd willen worden. In samenspraak met de betrokken branches en de overheid heeft dit geresulteerd in onder meer de hierboven beschreven aanpassingen en vernieuwingen die Kijkwijzer toekomstbestendig zullen maken. 

terug naar nieuwsoverzicht