Actueel

Werkgroep onderzoekt informatiesysteem over ‘geschiktheid’

Hilversum, 30 november 2006

p initiatief van de Adviescommissie van het NICAM gaat een werkgroep de mogelijkheden inventariseren voor het bieden van ‘geschiktheidínformatie’ over audiovisuele media. Aanleiding is een verzoek van de overheid aan het NICAM om een dergelijk informatiesysteem te introduceren. De werkgroep heeft de opdracht om de opties en hun haalbaarheid te onderzoeken. Als uitgangspunt dienen drie mogelijke benaderingen van geschiktheidsinformatie: 
- informatie over ‘begrijpelijkheid’ voor kinderen in verschillende leeftijdsfasen

- informatie over ‘kwaliteit’ 
- informatie van ‘normatieve’ aard, die aansluit bij opvattingen van ouders over wat hun kinderen wel of niet   mogen zien. 
De werkgroep bestaat uit leden met uiteenlopende deskundigheid en achtergrond en wordt voorgezeten door Mr. Caroline Abbing van het NICAM. Verdere leden zijn Justine Pardoen (hoofdredacteur Ouders Online), Mignon Huisman (senior executive Programma Aankoop Publieke Omroep), Reinke van Wouwe (lid Commissie van Beroep Kijkwijzer en voormalig lid van de Nederlandse Filmkeuring), Eline Danker (bestuurslid Nederlandse Vereniging van Filmverhuuurders en voormalig directeur Buena Vista), Harry Peters (directeur Park Junior, distributeur van speelfilms), Peter Nikken (expert Kind en Media en lid Wetenschapscommissie Kijkwijzer), en Paul Verstraeten (communicatie adviseur)

De werkgroep gaat in december van start en zal bij de eerstvolgende bijeenkomst van de Adviescommissie in het voorjaar verslag doen. 
terug naar nieuwsoverzicht