Incidentele Classificatie
Kijkwijzer heeft als uitgangspunt dat u als organisatie zich bij het NICAM aansluit en u zelf uw productie(s) met het Kijkwijzer systeem classificeert. Hierop bestaat een uitzondering als u slechts incidenteel een Kijkwijzer classificatie nodig heeft. In dat geval kunnen wij u helpen met het doen van de classificatie. De stappen tot het laten uitvoeren van een classificatie zijn als volgt: 

1. Vul het contactformulier in
Voordat we verder kunnen met het opstellen van een Overeenkomst Incidentele Classificatie willen we graag weten wie u bent. U kunt zich hier aanmelden:
 

2. Onderteken de overeenkomst 
Naar aanleiding van de geleverde gegevens stellen wij een Overeenkomst Incidentele Classificatie op welke u ondertekend terug dient te sturen.
 
3. Maak de productie beschikbaar
Om de classificatie voor u te kunnen uitvoeren hebben we uiteraard ter beoordeling de productie zelf nodig. Deze ontvangen wij bij voorkeur digitaal. Wij vragen u tevens hierbij de volgende productiedetails aan te leveren: 
  • naam regisseur
  • naam producent
  • genre
  • duur (minuten)
  • productiejaar
  • release datum
Mocht er een trailer of televisiecommercial zijn van uw productie, dan verzoeken wij u deze ook beschikbaar te maken. Een trailer of commercial moet ook worden geclassificeerd om te bepalen voor welke film, of op welk uitzendtijdstip deze mag worden vertoond.

4. U ontvangt de classificatie 
U ontvangt van ons de classificatie en de pictogrammen, zodat u deze kunt gebruiken op uw marketing uitingen, trailers, commercials en bij het hoofdproduct.Kosten

De kosten voor een incidentele classificatie zijn afhankelijk van de duur van de productie en het aantal reeds eerder door ons voor u geclassificeerde producties. Deze kosten worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.