De klacht betreft de televisieserie ‘Beverly Hills 90210’, die zich afspeelt rond een groep highschool vrienden en hun alledaagse liefdes en luxeproblemen. De serie is uitgezonden op donderdagmiddag om 17.40 uur. Specifiek betreft het hier de aflevering van 1 augustus 2002 ‘Dog’s Best Friend’. De serie is door beklaagde steekproefsgewijs geclassificeerd en de leeftijdsclassificatie is uitgekomen op Alle Leeftijden (AL).
De klager is van mening dat de betreffende aflevering niet op een dergelijk vroeg tijdstip uitgezonden had mogen worden, omdat er dan juist veel kinderen naar de televisie kijken. In de betreffende aflevering zit een fragment waarin op uiterst gewelddadige wijze, vergezeld van grof taalgebruik en veel bloed, een vrouw wordt verkracht. De klager vindt een dergelijke scène smakeloos en is verder van mening dat wanneer dergelijke scènes uitgezonden moeten worden, dit dan maar moet gebeuren op een tijdstip dat jeugdige kijkers al lang op bed liggen.
Het verweer van de beklaagde luidt, dat in de betreffende scène geen beelden te zien zijn van de verkrachting zelf. Er wordt slechts de suggestie gewekt dat er een verkrachting plaatsvindt. De dader slaat grove taal uit en geeft het slachtoffer inderdaad een stomp en een klap om haar vervolgens naar de grond te werken, van veel bloed is hier echter geen sprake. De betreffende aflevering is door de beklaagde niet geclassificeerd. Had zij dit wel gedaan, dan was de classificatie naar de mening van de beklaagde uitgekomen op MG6. Dit had echter geen verschil gemaakt voor het uitzendtijdstip, namelijk programma’s met een AL- of MG6-classificatie mogen op ieder moment van de dag worden uitgezonden.
De Klachtencommissie (KC) heeft het classificatieformulier doorlopen voor de betreffende aflevering en is van mening dat enkele vragen kennelijk niet of onjuist zijn ingevuld. Ten aanzien van geweld heeft dit tot gevolg dat de classificatie uitkomt op 12 jaar en ouder. Ambtshalve (klager heeft hier niet expliciet over geklaagd) komt de KC ten aanzien van de inhoudscategorie angst eveneens tot een classificatie van 12 jaar en ouder. De KC is van mening dat de betreffende aflevering van de serie geclassificeerd dient te worden op 12 jaar en ouder op basis van de inhoudscategorieën geweld (vuistje) en angst (spin). Nu geldt dat de zwaarst geclassificeerde aflevering maatgevend is voor de gehele serie, wordt de leeftijdsclassificatie voor de serie ‘Beverly Hills 90210’ ook 12 jaar en ouder op basis van geweld en angst. Is de omroep echte van mening dat deze classificatie te zwaar is voor de gehele serie, dan is zij bevoegd een nieuwe steekproef uit te voeren, evenwel zonder de beklaagde aflevering in haar huidige vorm. Deze aflevering mag in haar huidige vorm niet meer voor 20.00 uur worden uitgezonden en moet bovendien in geval van uitzending de op deze aflevering toepasselijke classificatie vermelden. Tevens staat het beklaagde vrij de aflevering wel in de steekproef mee te nemen, indien zij deze inhoudelijk zo aanpast dat ook voor deze aflevering een lagere classificatie het gevolg zou kunnen zijn.

Uitspraak van de KC op 27 november 2002: de KC heeft de klacht gegrond verklaard. Beklaagde dient binnen 4 weken alle maatregelen te nemen om de onjuiste leeftijdsclassificatie AL ongedaan te maken. De juiste classificatie dienen zij tevens in te voeren in de database van het NICAM. Kiest beklaagde ervoor om een nieuwe steekproef te nemen, dan dient deze uitgevoerd te worden binnen 4 weken. Het resultaat dient eveneens ingevoerd te moeten worden in de database. De KC gaat niet over tot het opleggen van een sanctie, omdat de beklaagde aflevering niet is opgenomen in de steekproef.

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

6 jaar

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

Lees meer

9 jaar

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

Lees meer

12 jaar

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

Lees meer

14 jaar

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

Lees meer

16 jaar

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

Lees meer

18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Lees meer

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Lees meer

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal