Politie Achtervolgingen!

Klachtnummer: 050927.02

Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)

Audiovisuele productie: televisieserie ‘Politieachtervolgingen’, hierna te noemen: de Serie; aflevering uitgezonden op 19 september 2005 om 18.50 uur, hierna te noemen: de Aflevering

 

1. De procedure
Klager heeft op 21 september 2005 een klacht ingediend over de Aflevering.

De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht conform artikel 6 lid 1 Klachtenreglement van het NICAM getoetst en bepaald dat de klacht in behandeling kan worden genomen.

Beklaagde heeft tegen de klacht verweer gevoerd bij brief van 30 september 2005.

De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld in haar zitting van 16 november 2005.

Namens Beklaagde verscheen mevrouw mr S. Hoogenbosch. Klager heeft, na deugdelijke oproeping, geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt mondeling toe te lichten.

 

2. De bestreden audiovisuele productie
De Serie is een reality programma dat situaties laat zien waarmee de politie te maken heeft in haar werk. De Aflevering laat zien hoe de politie een man overmeestert die een kind probeert te verdrinken.

De Serie is geclassificeerd door middel van een steekproef en heeft de classificatie 6 op basis van geweld (pictogram: vuistje) en angst (pictogram: spinnetje).

 

3. De klacht
Klager voert aan dat er geen leeftijdsaanduiding is getoond die de mogelijke problematische inhoud van het programma aangeeft. Zijn kinderen hebben er last van gehad.
Voorts voert Klager aan dat dit programma niet vertoond mag worden aan jonge kinderen en op een later tijdstip moet worden uitgezonden.

 

4. Het verweer
In het verweerschrift voert Beklaagde, hieronder verkort weergegeven, het volgende aan.

Beklaagde geeft aan dat bij aanvang van de Aflevering, anders dan Klager stelt, wel pictogrammen zijn getoond, namelijk 6 geweld en angst. Beklaagde verwijst hierbij naar de beelden die zij het NICAM heeft doen toekomen.

Beklaagde heeft de Serie conform de regels van het NICAM inhoudelijk beoordeeld en geclassificeerd. Nu Klager niet over de classificatie klaagt, zal Beklaagde geen inhoudelijk verweer voeren op de classificatie 6 geweld en angst.

Beklaagde verzoekt de Klachtencommissie de klacht van Klager niet-ontvankelijk respectievelijk ongegrond te verklaren.

 

5. De mondelinge behandeling
Beklaagde geeft ter zitting nogmaals aan dat er, in tegenstelling tot wat Klager stelt, wel pictogrammen zijn getoond bij aanvang van het programma.
Desgevraagd geeft Beklaagde aan dat de inhoud van de Aflevering niet heel schokkend is. Het is een bizarre situatie, maar er wordt weinig geweld vertoond. De verwarde man houdt het kind tegen zich aan, maar fysiek geweld tegen kinderen is volgens Beklaagde niet zichtbaar.
De programmaleiding van Beklaagde heeft bewust naar de classificatie van de Serie gekeken en vindt het uitzendtijdstip te verantwoorden.

 

6. Het oordeel van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie acht Klager ontvankelijk in zijn klacht.

De Klachtencommissie heeft het classificatieformulier 1.2 zelf toegepast op de Aflevering en behandelt hieronder de relevante vragen.

Binnen de inhoudscategorie geweld heeft Beklaagde alle vragen juist ingevuld. Beklaagde heeft aangegeven dat er fysiek lijf-aan-lijf geweld voorkomt in de Aflevering (vraag 2.2.1.), evenals geweld met vuur- slag- of steekwapens (vraag 2.2.2.) Dit geweld is echter niet indringend (vraag 2.4.1. , 2.4.2. en 2.4.3.), waardoor de classificatie voor geweld 6 blijft. De scène waarin de man een baby vasthoudt en door de politie overmeesterd wordt, kan weliswaar als schokkend worden ervaren, maar laat geen indringend geweld zien in de zin van het classificatiesysteem van het NICAM.

 

Binnen de inhoudscategorie angst heeft Beklaagde, met uitzondering van vraag 3.1.5. (Hoe vaak komt fysiek geweld tegen kinderen (m.u.v. kinderlijke vecht- en stoeipartijen) voor?), alle vragen juist ingevuld. Bij vraag 3.1.5. heeft Beklaagde ‘nooit’ ingevuld. De Klachtencommissie is van mening dat hier ‘1 keer of vaker’ ingevuld moet worden en doelt hierbij op het onderwater drukken van de baby. Ook drukt de dader de baby hard tegen zich aan en moet de politie geweld gebruiken om het kind te bevrijden. Het positief beantwoorden van vraag 3.1.5. heeft geen invloed op de leeftijdsclassificatie, waardoor de classificatie ook voor angst op 6 blijft.

 

De overige inhoudscategorieën zijn niet van toepassing op de Aflevering.

 

De Klachtencommissie wijst Beklaagde op het Seriebeleid dat op 22 maart 2005 van kracht is geworden. Met het nieuwe Seriebeleid zijn de regels voor de steekproef aangepast. In dit nieuwe seriebeleid is bepaald hoeveel afleveringen moeten worden meegenomen in de steekproef en hoe de gegevens van deze afleveringen moeten worden opgenomen in de database van het NICAM. In de database van het NICAM waren ten tijde van de klacht echter geen afleveringen opgenomen in de database. De Klachtencommissie verzoekt Beklaagde dringend het Seriebeleid in acht te nemen.

 

7. De beslissing van de Klachtencommissie
Gelet op het hiervoor overwogene acht de Klachtencommissie de klacht ongegrond. De classificatie voor de Aflevering is 6 op basis van geweld en angst.

 

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van het NICAM. Het beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de Klachtencommissie schriftelijk bij de secretaris van de Commissie van Beroep te worden ingediend. Het adres luidt: NICAM, Commissie van Beroep, Postbus 322, 1200 AH Hilversum.

 

Hilversum, 14 december 2005

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

6 jaar

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

Lees meer

9 jaar

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

Lees meer

12 jaar

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

Lees meer

14 jaar

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

Lees meer

16 jaar

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

Lees meer

18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Lees meer

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Lees meer

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van huidskleur, religie, seksuele geaardheid, geslacht of gender, nationaliteit, etc. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Roken, alcohol en drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal