De klacht betreft de promo van de politieserie Luifel en luifel, een serie die gaat over een vader en een zoon die beiden werkzaam zijn bij een rechercheteam. De promo is geclassificeerd op ‘Meekijken Gewenst met kinderen jonger dan 6 jaar’ (MG6).
Klager is van mening dat de promo schokkende beelden bevat voor kinderen, en ten onrechte toch op een zeer vroeg tijdstip werd uitgezonden in verschillende reclameblokken. Op een onbewaakt ogenblik komen deze beelden op de buis, volgens klager ongecontroleerd, onaangekondigd en zeer alarmerend. Dit verschijnsel, promo’s voor agressieve, vaak voor kinderen ongeschikte series die op een later tijdstip worden uitgezonden, komt vaker voor. Het lijkt er volgens klager op dat reclame-uitingen buiten het classificatiesysteem vallen. Klager vraagt of de reclame voor ‘Luifel en Luifel’ gestopt of aangepast kan worden.
Beklaagde voert in zijn verweer aan dat de reglementen van het NICAM onduidelijk zijn en tegenstrijdig. Totdat er hierover meer duidelijkheid is, gaat beklaagde ervan uit dat promo’s in hun classificatie het hoofdproduct volgen tenzij deze zo wordt aangepast dat er nauwelijks schadelijke beelden in voor komen. De promo dient dan zelfstandig geclassificeerd te worden. Zo is het ook bij de onderhavige promo gebeurd. Echter door drukte is het classificatieresultaat MG6 niet in de database van het NICAM gevoerd.
Beklaagde vindt voorts dat de klacht moet worden afgewezen omdat hij niet gemotiveerd is en beklaagde derhalve niet kan weten waar hij zich tegen moet verweren. Beklaagde gaat ervan uit dat de in de klacht genoemde schokkende beelden vallen binnen een van de categorieën geweld of angst. Beklaagde heeft de bij deze categorieën behorende vragen doorgelopen en geconcludeerd dat alle vragen juist zijn ingevuld. Beklaagde vraagt de KC de klacht ongegrond te verklaren.
De KC is van mening dat beklaagde ten onrechte heeft nagelaten de promo, conform artikel 11.1 van het Deelreglement van het NICAM, apart te classificeren, nu de promo niet het hoofdproduct volgt. KC gaat er in haar oordeel van uit dat de promo voor de serie ‘Luifel en Luifel’ niet geclassificeerd is, nu deze niet is terug te vinden in de NCAM database, en daarom het classificatieresultaat volgt van het hoofdproduct, te weten 12 jaar en ouder op basis van geweld, angst en grof taalgebruik. Conform artikel 5.1 van het Deelreglement Televisie had de promo dan alleen na 20.00 uur uitgezonden mogen worden. Bovendien vermeldde de promo geen pictogrammen van het hoofdproduct waarvan zij was afgeleid, wat conform artikel 7.2 van het Deelregelment Televisie wel wordt vereist. De KC komt derhalve aan de inhoudelijke beoordeling van de classificatie van de promo niet toe.

Uitspraak van de KC op 24 februari 2003: de KC heeft de klacht gegrond verklaard. Indien beklaagde wenst af te wijken van de leeftijdsclassificatie 12 voor de promo van ‘Luifel en Luifel’ draagt de KC beklaagde op om de promo binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak zelfstandig te classificeren en het classificatieresultaat in te voeren in de database. KC gaat niet over tot het opleggen van een sanctie, noch tot een veroordeling in de kosten nu het de eerste keer is dat er een klacht tegen beklaagde ten aanzien van een promo gegrond wordt verklaard en bovendien het beleid ten aanzien van promo’s, commercials en trailers niet overzichtelijk is weergegeven in de reglementen van het NICAM.

Alle leeftijden

Het leeftijdsadvies Alle leeftijden (AL) geeft aan dat een film, serie of televisieprogramma géén schadelijke beelden bevat.

Lees meer

6 jaar

Het leeftijdsadvies 6 jaar is ontwikkeld om jonge kinderen te beschermen tegen enge en gewelddadige beelden. Juist jongere kinderen kunnen daar gevoelig voor zijn.

Lees meer

9 jaar

Pas vanaf hun 9e begrijpen kinderen beter of een film of serie echt is. Sommige beelden krijgen daarom het leeftijdsadvies 9 jaar. 

Lees meer

12 jaar

Tussen de 10 en 12 jaar gaan kinderen op een andere manier naar de wereld kijken. Toch zijn deze kinderen nog makkelijker te beïnvloeden dan pubers. 

Lees meer

14 jaar

Op deze leeftijd gebruiken kinderen film en televisie steeds vaker om ‘sociale’ lessen te leren, bijvoorbeeld over hoe je jezelf bent of hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Daarom kan het kijken naar gevaarlijk gedrag op deze leeftijd problemen veroorzaken.

Lees meer

16 jaar

Hoewel pubers van rond de 16 beter het verschil tussen goed en slecht begrijpen, betekent dat niet dat zij alle films en series zonder problemen kunnen volgen.

Lees meer

18 jaar

Het leeftijdsadvies 18 jaar geeft aan welke films en programma’s echt alléén voor volwassenen zijn.

Lees meer

Geweld

Kinderen die geweld zien, kunnen daar agressief of bang van worden. Of ze kunnen gemakkelijk over geweld gaan denken: het stompt ze af. Er spelen wel een aantal dingen mee, die bepalen hoe groot de kans op deze schadelijke gevolgen is. Bijvoorbeeld: hoe écht het geweld is, of er bloed te zien is, of dat het geweld beloond wordt.

Lees meer

Angst

Van enge beelden kunnen kinderen schrikken, bang en onrustig worden of zelfs langdurige angsten zoals nachtmerries krijgen. Hoe heftig deze effecten zijn, verschilt per persoon en per leeftijd.

Lees meer

Seks

Kinderen en jongeren die middenin hun (seksuele) ontwikkeling zitten, kunnen nog niet toe zijn aan het zien van seks. Ook kunnen ze het soms niet goed plaatsen. Kijkwijzer houdt hier rekening mee. Hoe duidelijk seks in beeld komt, bepaalt het uiteindelijke leeftijdsadvies.

Lees meer

Grof taalgebruik

Grof taalgebruik gaat over grove woorden, schuttingtaal, schelden of vloeken. Kinderen kunnen hier een voorbeeld aan nemen en het nadoen of overnemen.

Lees meer

Discriminatie

Discriminatie is elke uitspraak of uitdrukking die bepaalde (groepen) mensen als ‘minder’ afschildert, bijvoorbeeld op basis van ras, religie, seksuele voorkeur, geslacht of nationaliteit. Als dit in een productie voorkomt en de discriminerende uitspraak of actie wordt niet direct afgekeurd of afgestraft, dan wordt het pictogram voor discriminatie getoond.

Lees meer

Drugs

Als in een film of serie harddrugs worden gebruikt, of (veel) alcohol, softdrugs of tabak, dan krijgt het een Kijkwijzer symbool voor roken, alcohol en drugs. Jongeren kunnen het als iets normaals gaan zien, of zelfs als iets om uit te proberen.

Lees meer

Geweld

De game bevat geweld. In spellen met PEGI 7 gaat het om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Games in de leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen realistisch geweld bevatten tegen fantasiepersonages, en niet-realistisch geweld tegen menselijke personages. In games met een PEGI 16 of PEGI 18 zit steeds realistischer geweld, vaak met bloed.

Angst

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-advies als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen. Als er wat heftigere horroreffecten voorkomen leidt dit tot een PEGI 12 of PEGI 16.

Seks

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-advies, kunnen personages seksueel getinte opmerkingen maken of uitdagend poseren. Bij een PEGI 16 game kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Aan beelden van niet-seksueel naakt hangt géén leeftijdsadvies.

Drugs

De game toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Games met dit inhoudspictogram krijgen altijd het leeftijdsadvies PEGI 16 of PEGI 18.

Discriminatie

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud krijgt altijd een PEGI 18-classificatie en is in veel gevallen strafbaar.

Grof taalgebruik

Een game met dit pictogram bevat grof taalgebruik. In tegenstelling tot Kijkwijzer, waarbij grof taalgebruik niet tot een bepaalde leeftijd leidt, zorgt het bij PEGI voor een PEGI 12, PEGI 16 of PEGI 18. 

PEGI 3

PEGI 3 games zijn geschikt voor alle leeftijden. Een héél milde vorm van geweld kan voorkomen. De game bevat geen geluiden of beelden die jonge kinderen bang kunnen maken. Er is geen grof taalgebruik te horen of te lezen.

PEGI 7

Games met beelden of geluiden die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een heel milde vorm van geweld (niet-realistisch geweld, zonder al te veel details) kan voorkomen in een game met een PEGI 7 advies.

PEGI 12

Games met iets explicieter geweld tegen fantasiepersonages, of met niet-realistisch geweld tegen menselijke personages, krijgen een PEGI 12 advies. Er kunnen wat scheldwoorden in zitten, of een beetje schunnige opmerkingen. Er komt geen seks in voor.

PEGI 16

Games krijgen een PEGI 16 advies als er geweld voorkomt dat er realistisch uitziet. Een personage reageert dan zoals iemand in het echt ook zou reageren op geweld. Ook kan er grof taalgebruik voorkomen, of seks, of het gebruik van alcohol, drugs en tabak.

PEGI 18

PEGI 18 wordt gebruikt wanneer het gaat om grof geweld, zinloos geweld, of geweld tegen weerloze personages (zoals kinderen of gijzelaars). De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit leiden ook tot PEGI 18.

Gokken

De game bevat elementen die gokken aanmoedigen en aanleren. Het gaat hierbij om kansspelen die normaal gesproken voorkomen in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram in combinatie met een PEGI 12 of PEGI 16, maar sinds 2020 krijgen nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

In-game aankopen

De game biedt spelers de mogelijkheid om digitale spullen of diensten te kopen met echt geld. Denk hierbij aan bonus levels of kleding voor je personage, maar ook aan virtuele munten of het uitschakelen van advertenties. 

Selecteer een taal